Dagblad010 | 'Liberalisatie' in Tweebos na 1e mutatie oké
mainImage

'Liberalisatie' in Tweebos na 1e mutatie oké

23 juni 2020, 17:44 uur
Bouw & Wonen

Aedes heeft er geen moeite mee dat Rotterdamse woningcorporaties sociale nieuwbouwwoningen, die worden gesubsidieerd met een vermindering van de verhuurderheffing, overhevelen naar de vrije sector als de eerste huurder is vertrokken. Het verhogen van de huur van minder dan 650 euro naar boven de duizend euro kan dat tot gevolg hebben. 

In Rotterdam hebben Vestia en Havensteder plannen om de huren van nieuwbouwplannen in de Tweebosbuurt en IJsselmonde na - zoals dat heet - een eerste mutatie te liberaliseren. 

Aedes, de overkoepelende organisatie van ‘s lands woningcorporaties, fronst geen wenkbrauw. Woordvoerder Arthur van den Noort laat weten: “Corporaties mogen liberaliseren na mutatie. In de bestaande regeling is geen termijn gekoppeld waarbinnen tot liberalisatie mag worden overgegaan. Wel moet beleid, wet – en regelgeving in acht worden genomen. Veel gebeurt in overleg met gemeenten en bijv. worden aantallen etc. overeengekomen in prestatieafspraken met gemeenten”. 

Particuliere verhuurders

Ook voor particuliere verhuurders met meer dan 50 woningen is het goed nieuws, dat zij vermindering van verhuurderheffing kunnen aanwenden om woningen te bouwen, die zij in kort tijdsbestek flink duurder kunnen maken. Een beetje ‘tactisch’ toewijzen (hoogbejaarden of studenten van goede afkomst) vergroot daarbij de kans dat er snelle verhuizingen zullen plaatsvinden. En dat de woningen dus sneller duurder kunnen worden. 

In de Tweede Kamer probeert de SP een stokje te steken voor het versneld duur maken van gesubsidieerde sociale nieuwbouw. Minister Ollongren lijkt echter weinig zin hebben om daarin mee te gaan. Dat komt omdat, zo vindt zij, ‘er geen bewijs is dat dit daadwerkelijk gebeurt’. De D66-bewindsvrouw heeft daarin geen ongelijk. Want daadwerkelijk gebeurt dat natuurlijk pas nadat de eerste huurders uit de nog te bouwen sociale huurwoningen zijn verhuisd. 


Foto: Google Maps