Dagblad010 | Meer aandacht voor flexwonen in de stad

Meer aandacht voor flexwonen in de stad

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De provincie Zuid-Holland gaat meer aandacht vragen voor het woningaanbod voor mensen die snel een tijdelijke woning zoeken. Ook in Rotterdam zijn veel mensen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte: expats, mensen met een verbroken relatie, arbeidsmigranten, (internationale) studenten en vergunninghouders.

Samen met Platform 31, waarvan wethouderskandidaat Hamit Karakus van de Partij van de Arbeid de baas is, heeft het Expertisecentrum Flexwonen hierover een conferentie georganiseerd.

De behoefte aan flexwonen lijkt omvangrijk, maar er is te weinig inzicht in de precieze vraag. Daarom is gestart met enkele pilots waarbij transformatie van leegstaande kantoorpanden een rol speelt. Niet alleen wordt dan al bestaande ruimte slim benut, ook zijn die vaak op goed bereikbare locaties gevestigd, dichtbij goed openbaar vervoer.

Resultaten van de pilots worden eind van de zomer verwacht. De provincie zal deze kennis onder de aandacht brengen bij gemeenten. Tot eind 2018 verschijnt op de website van Platform 31 regelmatig een nieuwe factsheet flexwonen.

 


Foto: Digitaal Dagblad