Dagblad010 | Meer glamour voor de Westewagenstraat

Meer glamour voor de Westewagenstraat

mainImage
Westewagenstraat

De Westewagenstraat – in het hartje van de stad – was in de naoorlogse jaren tot dik in de zeventiger jaren ter hoogte van Vroom en Dreesmann de trekpleister van het centrum, maar is juist op dié plek vervallen. Raadslid Ruud van der Velden, die met de Partij voor de Dieren dicht bij het vuur zit, ergert zich als Rotterdammer dat er geen kordate stappen worden ondernomen om dat beeld te kantelen. 

Er bestaat een bestemmingsplan Westewagenstraat 62-80, en dat voorziet in studentenwoningen, maar het komt maar niet van de grond. Renovatie niet. Sloop en nieuwbouw evenmin. Ondertussen spreekt de foto boekdelen.

Vreemd dat de ontwikkeling stagneert, merkt Van der Velden op, die tot de fietsende en om zich heen kijkende Rotterdammers behoort en de actuele situatie – zoals de oud-bokser Bep van Klaveren dat zou zeggen – ‘’geen ponem vindt.’’

Er blijken problemen te zijn tussen de ontwikkelaar van de studentenwoningen en de zittende huurders in de bestaande panden, maar ‘’die hadden allang opgelost moeten zijn’’, aldus Van der Velden, die zich ergert aan de Rotterdams onwaardige traagheid en ‘’sowieso wil dat er ter plekke iets gebeurt.’’