Dagblad010 | Minder nieuwe woningen in R'dam gebouwd dan beoogd
mainImage

Minder nieuwe woningen in R'dam gebouwd dan beoogd

Bouwwethouder Bas Kurvers (VVD)
17 juni 2020, 15:11 uur
Bouw & Wonen

In Rotterdam is in 2019 gestart met de bouw van iets minder woningen dan dat het stadsbestuur aanvankelijk voor ogen had. Er werden 7250 nieuwe woningen gebouwd, terwijl het doel van wethouder Bas Kurvers (VVD) 9000 nieuwe woningen was.

Dat schrijft de Rekenkamer Rotterdam in een tussentijdse rapportage aan de gemeenteraad. De Rekenkamer deed onderzoek of de doelen die het stadsbestuur zich in 2019 stelde ook daadwerkelijk behaald heeft.

Oorzaak van het lagere aantal nieuwe woningen is de aangescherpte landelijke norm voor PFAS, een verzamelnaam voor vervuilende stoffen in de grond. Doordat het Rijk deze norm aanscherpte, konden er minder bouwvergunningen worden afgegeven aan projectontwikkelaars.

De coronacrisis speelt geen rol in dit lager uitvallende aantal, aangezien de peildatum verliep op 31 december 2019. De Rekenkamer en het stadsbestuur verwachten het komend jaar wel dat het gewenste aantal nieuwe woningen fors onder komt te staan als gevolgen van de crisis. Samen met bouwpartners wil het college van B&W naar manieren zoeken om de woningbouw zoveel mogelijk te continueren.