Dagblad010 | Minister: opheldering 12 miljoen voor Zuid

Minister: opheldering 12 miljoen voor Zuid

mainImage

Minister Kasja Ollongren wil van Laurens Wonen weten wat er is gebeurd met een banklening van 12 miljoen euro, die is bedoeld voor een maar moeizaam van de grond komend bouwproject aan de Veldstraat in Rotterdam-Zuid. De lening werd in 2016 afgesloten.

In de op 2 mei verschenen door de Autoriteit Woningcorporaties geschreven oordeelsbrief 2018 over Laurens Wonen gaat Ollongren in op de 'affaire Veldstraat'. De minister schrijft aan Laurens Wonen het volgende: "U overweegt inmiddels enige jaren om een project te realiseren aan de Veldstraat. Tijdens ons gesprek op 16 januari gaf u aan dat de realisatie veel langer zal duren. De lening om het project te financieren is in 2016 aangetrokken, waardoor de liquide middelen van Laurens Wonen € 12,1 mln, bedragen".

Ollongren wil woensdag opheldering. Ze duldt geen langer getreuzel over wat er met dat geld is gebeurd. "Ik verzocht u om de eventuele alternatieve aanwending van die middelen toe te lichten. Tot op heden heb ik die onderbouwing niet ontvangen. Ik verzoek u om die toelichting uiterlijk 8 mei 2019 te overleggen. Ik bespreek die toelichting op korte termijn samen met het WSW met u".

De Autoriteit Woningcorporaties spreekt dezer dagen Laurens Wonen ook over andere zaken. Voorzitter Teun van den Akker van de Raad van Commissarissen schijnt 'wellicht niet-rechtmatig' te zijn.


Foto: Google Maps