Dagblad010 | Minister reageert niet op provocatie Woonbron
mainImage

Minister reageert niet op provocatie Woonbron

Links wethouder Wijbenga, rechts minister Ollongren
30 juli 2020, 11:12 uur
Bouw & Wonen

Minister Ollongren reageert er niet op dat de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron nog steeds beweert rechtmatig te hebben gehandeld met de omstreden vertrekpremie, die directeur Bert Wijbenga in juli 2018 ontving.

Twee vragen aan de onder haar ressorterende Autoriteit woningcorporaties. Is het het ‘merkwaardig’ dat Woonbron in haar in mei verschenen jaarverslag 2019 vasthoudt aan haar opvatting dat er niks mis was met de ontslagvergoeding van B. Wijbenga?

Antwoord: “De Aw heeft recent de jaarverslagen van alle woningcorporaties, waaronder die van Woonbron, ontvangen. Onderdeel van het toezicht van de Aw is het beoordelen van de jaarverslagen. Deze beoordeling kan, indien daar aanleiding voor is, leiden tot het stellen van vragen aan een individuele corporatie. Indien de Aw risico’s detecteert zal dat aanleiding zijn om daar melding van te maken in de openbare toezichtbrief”.

In januari 2020 heeft de Autoriteit woningcorporaties de Raad van Commissarissen van Woonbron ter verantwoording geroepen voor de volgens de Aw onrechtmatige handelwijze rond genoemde ontslagvergoeding. Rechtvaardigt de uitkomst van dit gesprek het feit dat Woonbron vasthoudt aan haar opvatting dat Wijbenga’s ontslagvergoeding niet onrechtmatig zou zijn geweest?

Antwoord: “Zoals gebruikelijk reageert de Aw niet op individuele toezicht casuïstiek. Indien daar aanleiding voor is (zie ook beantwoording vraag 1) zal de Aw gedetecteerde risico’s opnemen in haar openbare toezichtbrief”.

Wijbenga kreeg bij zijn vertrek 48.000 euro mee. Door de minister betwiste pensioenpremies (33.467 euro) betaalde hij naderhand terug. Maar daarmee was - en is nog steeds - de kous niet af.