Dagblad010 | Minister: ‘Sloopsubsidies niet openbaar’

Minister: ‘Sloopsubsidies niet openbaar’

mainImage

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft besloten om de aanvragen voor ‘sloopsubsidies’ van vier grote Rotterdamse woningcorporaties tot geheim te verklaren. Een WOB-verzoek om inzage te krijgen in deze aanvragen voor vermindering van de verhuurderheffing is vorige week door de VVD-bewindsman afgewezen. “Ik heb besloten de documenten niet openbaar te maken”, schrijft Wiebes.

Openbaarmaking zou volgens de minister onrust zaaien bij de huurders van de woningen, waarvoor hun corporatie sloopsubsidies heeft aangevraagd. De aanvragen gaan per huisnummer. Door openbaarmaking had elke betrokken huurder kunnen nagaan of zijn woning in de categorie Te slopen woningen is opgenomen. En dat zijn huisbaas de woning binnen uiterlijk drie jaar wil gaan slopen teneinde die sloopsubisidie van 25.000 euro per woning binnen te krijgen.
In zijn motivering stelt Wiebes voorts dat de te verwachten onrust bij de huurders de vier corporaties zou belemmeren om ‘gestructureerd en planmatig te werken’.

“Verder kan de verstrekte informatie een verkeerd beeld oproepen bij openbaarmaking terwijl besluitvorming van projecten nog niet rond is”, vindt de minister.
Ook voert de minister aan dat openbaarmaking van de aangevraagde sloopsubsidies het risico in zich heeft dat de financiële belangen van het viertal Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia worden geschaad.

 


Door: Kees Jonker | Foto: ANP