Dagblad010 | Mogelijk toch Gezondheidscentrum in Crooswijk

Mogelijk toch Gezondheidscentrum in Crooswijk

mainImage
Schuttersveld

De door de huisartsen in Crooswijk gewenste realisatie van een nieuw losstaand gezondheidscentrum is voor de gemeente geen oplossing. Wel wordt onderzocht of op de locatie van de huidige sportvoorziening op het Schuttersveld op termijn meerdere functies gecombineerd kunnen worden.

De artsen hebben ingestemd om het onderzoek naar dit gecombineerde alternatief – mogelijk dan wel in een nieuw pand – samen te doorlopen. Dat heeft wethouder Kurvers laten weten aan de fractie van de PvdA, die het eerder vreemd had gevonden dat Wijkpraktijk Huisartsen Crooswijk op zijn bestaande locatie niet mocht uitbreiden vanwege een bestaand bestemmingsplan (tuin). Ook de geopperde nieuwe locatie op het Schuttersveld werd afgewezen.

‘’Maar als het haalbaar is om functies, waaronder een gezondheidscentrum, te combineren kan dat tot een duurzame oplossing leiden voor de wijk’’, laat het college nu weten. ‘’Daarnaast is de buitenruimte aan het Schuttersveld ook van belang voor de wijk, om te verblijven, spelen, wandelen en ontmoeten. Crooswijk is al dicht bebouwd, dus buitenruimte is eveneens van belang.’’

Eind van dit jaar zal de studie naar het combigebouw gereed zijn. De verwachting is dan wel dat het nog enige jaren zal duren voordat het gezondheidscentrum gereed is.