Dagblad010 | 'Nieuwe stadion simpelweg niet realistisch'

'Nieuwe stadion simpelweg niet realistisch'

mainImage

Stadion op Zuid, de verontruste denktank van Feyenoord-supporters, ziet de publieke inzage van het bestemmingsplan Feyenoord City in coronatijd als een pressiemiddel richting de bvo Feyenoord om in te stemmen met de bouw van een nieuw stadion. De klacht van Stadion op Zuid is dat hiermee willens en wetens een ‘point-of-no-return’ wordt geforceerd.

Die angst staat te lezen in de zienswijze van Stadion op Zuid op de plannen voor de bouw van een nieuw stadion als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Stadion op Zuid helpt thuis zittende Feyenoord-fans, die het oneens zijn met de ruil van de Kuip voor een nieuw stadion, digitaal met het inzenden van hun zienswijze over de plannen.

‘’Het politieke besluit is niet gestoeld op een goede ruimtelijke ordening en kan als besluit dan ook niet in stand blijven’’, is de conclusie. ‘’Als het nieuwe stadion wel zou worden gerealiseerd, is er in de meest optimistische aanname ruimte voor een spelersbudget voor Feyenoord van €25 miljoen. Deze optimistische berekening gaat uit van zo’n 10.000 betalende supporters meer per wedstrijd dan nu het geval is. Dit zou Feyenoord in termen van spelersbudget tot de derde voetbalclub van Nederland maken. Dat is dezelfde positie als nu. Wat wint de bvo Feyenoord hiermee?’’

Niet realistisch

Stadion op Zuid vindt de aanname dat de bvo Feyenoord (de betaald voetbaltak) er 10.000 betalende supporters per wedstrijd bij zal krijgen niet realistisch. ‘’Dat zal dus zijn weerslag hebben op de resultaten van het stadion, vervolgens weerslag hebben op de bijdrage voor de bvo Feyenoord die dus minder zal zijn dan de eerdergenoemde €25 miljoen. Hiermee dreigt voor de bvo Feyenoord een neerwaartse spiraal. Wat is de toekomst van een nieuw stadion, dat voor inkomsten grotendeels afhankelijk is van de bvo Feyenoord, als de bvo in een neerwaartse spiraal belandt?’’

Stadion op Zuid houdt er verder terdege rekening mee dat de bvo Feyenoord dat nieuwe stadion niet zal gaan bespelen, ook al omdat de nieuwe wethouder Van Gils geen enkele garantie voor die 25 miljoen per jaar wenst te geven. ‘’En als het stadion niet door de bvo Feyenoord gebruikt kan worden, zal het grotendeels leegstaan. Wat is dan de basis voor de gebiedsontwikkeling en de volgende fasen? Of is een nieuw stadion nooit de basis voor een gebiedsontwikkeling geweest?’’

 


Foto: OMA