Dagblad010 | 'Openbaarheid sloopplannen aan corporaties'
mainImage

'Openbaarheid sloopplannen aan corporaties'

Afbeelding is niet meer beschikbaar
28 februari 2019, 20:39 uur
Bouw & Wonen

De VVD-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad vindt niet dat huurders het recht hebben om in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te worden gesteld, wanneer hun huisbaas een ‘sloopsubsidie’ heeft aangevraagd voor het slopen van hun woningen. Onder ‘een zo vroeg mogelijk stadium’ wordt verstaan: het moment dat een woningcorporatie bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag doet voor vermindering verhuurdersheffing. Deze vermindering, die wordt uitgekeerd als de corporatie binnen drie jaar een voor sloop aangemerkte woning sloopt, bedraagt 25.000 euro.

Vraag aan VVD-gemeenteraadslid Pascal Lansink-Bastemeijer: Vindt u dat huurders mogen weten of hun verhuurder een ‘sloopsubsidie’ heeft aangevraagd voor het slopen van hun woningen?
Lansink-Bastemeijer antwoordt: “Plannen moet je pas openbaren als bewoners geconsulteerd zijn”.

Een vraag ter verduidelijking: Is dat een ja op de vraag of huurders mogen weten of hun verhuurder een vermindering huurdersheffing heeft aangevraagd?
Lansink-Bastemeijer: “Het is iets van de corporaties. Ik kan daar heel veel van vinden maar ik ga er niet over. Ik kan mij goed voorstellen dat je plannen pas deelt als die concreet zijn en als bewoners daarover zijn geïnformeerd. Alleen de aanvraag is wellicht gewoon echt te weinig. Maar dat is aan de corporaties.”

De RVO wordt verondersteld binnenkort bekend te maken of de ‘sloopsubsidies’ al dan niet openbaar zijn. Reeds in november 2018 kreeg de RVO een WOB-verzoek om het huurders van Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia mogelijk te maken om te weten te komen of hun corporatie sloopplannen heeft met hun woningen.
De vier corporaties verzetten zich tegen openbaarmaking van hun sloopbedoelingen.

In de Rotterdamse gemeenteraad vinden Leefbaar Rotterdam en de PvdA dat de huurders wél informatie dienen te krijgen over de door de woningcorporaties ingediende aanvragen voor ‘sloopsubsidies’.
Het is aannemelijk dat ook de linkse oppositiepartijen dat standpunt delen. Dat betekent dat een meerderheid van de raad partij kiest voor de belangen van huurders.

Voor huurders is het van belang om dat te weten. Daarmee valt namelijk te voorkomen, dat huurders, die op eigen kosten een huurwoning willen verbeteren, een zinloze investering doen.


Foto: Digitaal Dagblad