mainImage

Plan B is Feyenoord City met renovatie Kuip

De Kuip met 3 ringen. Inzet: Hans Fortuin, met op de achtergrond nog net zichbaar bestuurslid Cees Ultee, die de aandelen wil splitsen
29 september 2019, 15:28 uur
Bouw & Wonen

Hans Fortuin, een van de twee oud-voorzitters van de Sportclub Feyenoord die tegen de afsplitsing van de aandelen van de Kuip is, gaat binnenkort met de Partij van de Arbeid Rotterdam aan tafel om plan B voor De Kuip aan te bevelen.

Plan B leeft niet alleen bij hem, ook bij zijn voorzitter-voorganger Aad van der Laan en verder bij zowel de Vrienden van De Kuip als bij bijvoorbeeld oud-burgemeester Bram Peper, oud-trainer Leo Beenhakker, oud BVO-voorzitter Jorien van den Herik en een deel van de supporters, dat zich op twitter verzameld heeft onder de naam Stop Feyenoord City.

Plan B is simpel: wel Feyenoord City, maar met renovatie van de Kuip. ‘’Ik vind het onprofessioneel dat vanaf het begin tot heden niet nagedacht is over een alternatief. De Verkenners concludeerden tien jaar terug al, na vergelijking van àlle plannen, dat 'vernieuwbouw' het beste zou zijn. Maar dit is niet gerealiseerd door onwil bij Feyenoord. Is men bang dat een nieuwe groep Verkenners tot eenzelfde conclusie zal komen?’’, gaat Fortuin aan de politiek vragen.

Volgens Fortuin kan het gebied tussen de Laan-op-Zuid en de Veranda sneller en goedkoper ontwikkeld worden zonder de problematiek van een nieuw stadion. In zijn plan B staat de voordelen:

* er komt meer ruimte voor woningbouw.

* een deel van de Nieuwe Maas hoeft niet ingedamd en de vaarroute niet verlegd te worden.

* minder problemen met  de leidingen onder de grond.

* de daar gevestigde bedrijven kunnen uitgekocht en verplaatst worden of blijven en kunnen eventueel deels geïntegreerd worden in de nieuwbouw.

* De Kuip hoeft niet half gesloopt en verbouwd te worden; de kosten hiervan -geschat op 50 miljoen euro- vervallen dan of kunnen voor andere doeleinden worden gebruikt (onderhoud en/of renovatie, zie volgende punt).

* De Kuip blijft gewoon de 'voetbaltempel'; eerst wordt achterstallig onderhoud ingehaald en er wordt een renovatieplan opgesteld (ev. met een geringere uitbreiding dan voorzien, b.v. 56.000 i.p.v. 63.000 toeschouwers, kleinere uitbreiding businessunits, groter of nieuw Maasgebouw etc.). Er hoeft in ieder geval geen geld (gedacht werd aan 50 miljoen euro) gereserveerd te worden om een nieuwe bestemming aan De Kuip te geven! De Nieuwe Ploeg kan daar zeker bij helpen; BAM en Besix/Red-de-Kuip  ontwierpen namelijk de twee hoogstscorende renovatieplannen!

* de Gemeente bespaart de rond 40 miljoen die zij als aandeelhouder van het nieuwe stadion zou bijdragen en diverse andere kosten, zoals de lagere uitgaven voor het bouwrijpmaken van de grond, het eenvoudiger verbeteren van het openbaar vervoer etc. etc.

Hans Fortuin begint bij de Partij van de Arbeid, omdat hij lid is van deze politieke partij.