Dagblad010 | Plan Patrimonium’s Hof ‘enigszins anders’
mainImage

Plan Patrimonium’s Hof ‘enigszins anders’

28 mei 2019, 16:41 uur
Bouw & Wonen

Vestia heeft het omstreden renovatieplan voor het Patrimonium’s Hof ‘enigszins heroverwogen’. De corporatie is ‘bereid maximaal 22 huurders, die daarvoor in aanmerking komen op grond van hun inkomens en gezinssamenstelling, een terugkeergarantie te geven en daarmee maximaal 22 woningen bij de eerste verhuur na renovatie te verhuren als sociale huurwoning’.

Vestia-directeur Arjan Schakenbos blijkt dat op 15 mei te hebben geschreven aan de Huurdersraad Vestia.

Of de bewonerscommissie Patrimonium’s Hof blij is met het gebaar van Schakenbos, is nog niet duidelijk. Dat Vestia bereid is maximaal 22 huurders, die genoeg verdienen en genoeg kinderen hebben, een gerenoveerde woning onder de 720 euro aan te bieden, is beter dan de eerste versie van het plan.

Die eerste versie ging ervan uit dat álle 103 huurders van het monumentale hofje moesten verdwijnen en dat er na de renovatie 87 vrijesectorwoningen met huren vanaf 900 euro voor zouden terugkomen.

De nu ‘enigszins heroverwogen’ versie houdt in dat er na renovatie maximaal 22 woningen voor een lagere huur (<€720) verhuurd zouden kunnen worden, aan een uitverkoren deel van die 103 huishoudens.

Vestia kiest er dus voor om het voor minimaal 81 huurders onmogelijk te maken om naar het Patrimonium’s Hof terug te keren. Of het gaat lukken om maximaal 22 ‘eigen’ huurders voor het Patrimonium’s Hof te behouden, valt nog te bezien.