Dagblad010 | Politiek schrikt van slechte cijfers

Politiek schrikt van slechte cijfers

mainImage
Feyenoord City - inzet: Dennis Tak (boven) en Judith Bokhove (onder)

door Jan D. Swart

De raadsleden Dennis Tak (PvdA) en Gerben Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) - in het dagelijks leven respectievelijk bankier en accountant - zijn geschrokken van de nieuwe businesscase van Feyenoord City, omdat die niet voldoet aan het Position Paper (het heilige afsprakenmodel). Ook de wethouder gaf dat schoorvoetend toe.

Als er tussen nu en juni 2020 geen positieve ontwikkelingen zijn in die businesscase zullen beide politieke partijen zich ernstig beraden over de toegezegde 40 miljoen van de gemeente als stakeholder van het nieuwe stadion. ‘’Ik zie nu een aanzienlijke verslechtering in vergelijking met de eerste’’, aldus raadslid Tak.

Die verslechtering in de nieuwe businesscase (de grote rekensom) heeft te maken met de actuele cijfers over de bouwkosten (die hoger zijn) en het achterblijven van het eigen vermogen dat uit de markt moet worden gehaald.

In de vernieuwde rekensom, waar de gemeente ter check voor de zekerheid een expert op heeft gezet, gaat het stadion minder geld verdienen. En bovendien moeten de minder verdiende gelden ook nog eens worden gedeeld door een grotere groep aandeelhouders, waardoor het rendement van de gemeente vermindert. ‘’Drastisch zelf’’, merkte Tak op.

Verder vond hij het vreemd en niet te verklaren dat er in de nieuwe businesscase gesproken wordt over een hogere restwaarde van het nieuwe stadion bij een lagere financiële insteek. ‘’Wij kunnen de logica hierin niet ontdekken’’, aldus Tak. Wethouder Van Gils heeft toegezegd op deze vragen binnen twee weken schriftelijk te zullen antwoorden.

‘’Maar het is niet zo dat we nu met Feyenoord City in de berm zijn beland’’, zei hij geruststellend. ‘’Een exit-strategie is niet aan de orde.’’

In het commissiedebat over de derde voortgangsrapportage van Feyenoord City werd verder duidelijk dat mobiliteitswethouder Judith Bokhove het gebruik van de auto (nu 70%) om het nieuwe stadion te bereiken wil terugbrengen naar 20%. Zelf zou ze ook op de fiets gaan en sprak over haar route van Rotterdam-West naar Zuid ‘’als een rode loper.’’ Dat de Feyenoord-supporters niet allemaal uit Rotterdam komen ging volkomen aan haar voorbij.