Dagblad010 | Rotterdam strijdt tegen woningoverlast

Rotterdam strijdt tegen woningoverlast

mainImage
Verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (VVD)

Rotterdam wil woningoverlast in de stad harder aan gaan pakken. Men wil intensiever samenwerken met onder meer zorginstellingen en Verenigingen van Eigenaren. De gemeente wil daarmee woonoverlast vroegtijdig aanpakken en escalatie van de overlast voorkomen.

Dat staat in het actieplan Woonoverlast 2019-2023 dat donderdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Daarin staat ook dat de gemeente de bijzondere woonvorm Skaeve Huse uitbreidt. ‘’Voor woonoverlast is in Rotterdam geen plek. Het doel is dat het vertrouwen van de melders van woonoverlast in onze gezamenlijke aanpak toeneemt’’, schrijft verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga.

De gemeente wil meer partijen betrekken bij de aanpak van extreme vormen van woonoverlast. Daarbij wil het stadsbestuur ook samenwerken met particuliere verhuurders, VvE’s en zorg- en maatschappelijke instellingen.

Het zijn vaak mensen met verschillende problemen die zorgen voor overlast in hun straat of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychiatrische problemen, verslavingen of verstandelijke beperkingen. Ook eenzaamheid kan een rol spelen. Zorg- en maatschappelijke instellingen moeten daarom meer informatie kunnen delen. Voor het zover is, moeten onder meer experts op het gebied van privacy de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Skaeve Huse
Uit een eerdere evaluatie blijkt dat Skaeve Huse succesvol zijn, dat zijn containerwoningen op een terrein aan de Soesterbergstraat, naast een bedrijventerrein tussen Overschie en Schiebroek.

De woningen zijn er onder de verantwoordelijkheid van oud-wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) gekomen en bedoeld voor de meest extreme overlastgevers. Het college van b en noemt het concept ‘’succesvol en doeltreffend in het wegnemen van (woon)overlastgevers uit de wijk. Hoewel we beseffen dat het gevoelig ligt, hebben we er vanwege het succes toch voor gekozen om Skaeve Huse op de locatie zelf, aan de Soesterbergstraat, uit te breiden met vier woonunits’’ Daarmee zou het aantal woonunits op vijftien komen.