Dagblad010 | Rotterdam wil ouderen langer thuis laten wonen

Rotterdam wil ouderen langer thuis laten wonen

mainImage

Ouderen in Rotterdam moeten door onder meer levensloopbestendige woningen langer in de gelegenheid zijn om thuis te kunnen wonen. Dat is één van de onderdelen uit het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 dat vorige week werd gelanceerd.

Levensloopbestendige woningen zijn woningen die geschikt zijn voor elke levensfase, je kunt er oud in worden. Bijvoorbeeld zonder trappen naar en in de woning en zonder drempels. En met de noodzakelijke voorzieningen dichtbij. Een supermarkt, maar ook een huisarts of apotheek.

Ook wil het college van B&W zes ‘ouderenhubs’ in de stad optuigen. Deze voorziening is een plek met voldoende geschikte woningen, waar vanuit een centrale plek allerlei diensten en voorzieningen voor ouderen zijn georganiseerd. Er is begaanbaar groen en men kan er elke dag aanschuiven voor de maaltijd, of wekelijks aan activiteiten meedoen, zoals ouderengym. Ook is er een kapper en een zorgteam in de buurt.  Alles binnen rollatorafstand.

De hubs komen dit jaar in Prinsenland-Het Lage Land, Hoogvliet, Crooswijk en IJsselmonde en nog twee gebieden. In die hubs, maar ook in andere gebieden, gaan corporaties en marktpartijen nieuwe woonconcepten ontwikkelen, tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

Rotterdam vergrijst hard. Over vijftien jaar is 20 procent van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. De grootste vergrijzing vindt plaats in de oude stadswijken en het centrum, terwijl de woningvoorraad daar juist het minst geschikt is voor ouderen. Daarom wil de gemeente daar snel aan de slag.