Dagblad010 | Skaeve Huse blijken succesvol instrument
mainImage

Skaeve Huse blijken succesvol instrument

21 februari 2019, 09:07 uur
Bouw & Wonen

Bewoners die in de omgeving van notoire overlastgevers wonen ervaren geen woonoverlast meer dankzij Skaeve Huse. Ook veroorzaken zij geen overlast voor de omgeving van deze speciale woningen, die op een speciaal terrein in Schiebroek staan.

De terugkeer naar een reguliere woning voor deze notoire overlastgevers blijft wel een aandachtspunt. Dit staat in het evaluatierapport (zie pdf onderaan) van gemeentelijk bureau voor Onderzoek en Business Intelligence (OBI). Zij hebben in opdracht van de partners en leden van de beheercommissie Skaeve Huse een jaar na de start een evaluatie opgesteld over het eerste jaar.

De Skaeve Huse, gelegen op een rustig terrein aan de Soesterbergstraat nabij Rotterdam The Hague Airport in Overschie, zijn gestart op 28 juni 2017 op initiatief van toenmalig Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans. Het zijn speciale woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving en ernstige overlast veroorzaken voor hun omgeving. Door hen in Skaeve Huse te huisvesten wordt de overlast voor hun buren weggenomen en wordt voorkomen dat zij vanwege de overlast die ze veroorzaken op straat komen te staan. In de Skaeve Huse start de bewoner onder intensieve begeleiding van het Centrum voor Dienstverlening (CVD) met het werken aan een terugkeer naar een normale woonsituatie.

Uit het rapport blijkt dat in de directe omgeving van Skaeve Huse geen incidenten zijn geweest. Omwonenden hebben geen meldingen gedaan van overlast die aantoonbaar werden veroorzaakt door de bewoners van de Skaeve Huse. Buurtbewoners en passanten bevestigen dit beeld in interviews. Om overlast voor de aangrenzende wijk te voorkomen levert het CVD 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht.

De veiligheid op het terrein van Skaeve Huse zelf is wel een punt van aandacht. Verbaal en fysiek geweld tussen bewoners of bedreiging met fysiek geweld van personeel komt met enige regelmaat voor. Omdat tegen te gaan worden er verschillende maatregelen genomen, zoals het afsluiten van het terrein en voorzetten van 24/7 toezicht.  

Bewoners van de Skaeve Huse ontvangen intensieve zorg en begeleiding door het CVD. Er is onder meer een team van vijf sociaal beheerders, die tussen 7.30 en 22.00 uur in twee diensten aanwezig zijn. Het zorg- en begeleidingstraject wordt op maat geboden en het activeren van de bewoners door bijvoorbeeld dagbesteding vraagt om intensieve begeleiding. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van behoefte van de persoon in kwestie.Sinds de opening in juli 2017 woonden er tien mannen en drie vrouwen. Drie bewoners zijn inmiddels vertrokken. De terugkeer naar een reguliere woning vergt wel een lange adem. De bewoners moeten openstaan voor een vorm van begeleiding en doelen willen stellen. Volgens medewerkers van het CVD zal dat voor een aantal bewoners op de lange(re) termijn mogelijk zijn. Anderen zullen beter op hun plek zijn in een begeleid wonen omgeving. 

Wethouder Bert Wijbenga (o.a. handhaving en buitenruimte) vindt Skaeve Huse in de huidige opzet beperkt geslaagd. ''De overlast is weggehaald uit de wijk en de opvang bij Skaeve Huse gebeurt goed en zorgvuldig. Echter, het gaat om een beperkt aantal overlastgevers dat is opgevangen en het terug leiden naar een reguliere woonomgeving blijkt weerbarstiger. De aanpak van woonoverlast is en blijft belangrijk voor dit college. Het is niet meer dan normaal dat iedere Rotterdammer zich prettig en veilig voelt in zijn of haar eigen woonomgeving.''


Foto: Gemeente Rotterdam