Dagblad010 | SP benieuwd naar woonquote in Rotterdam

SP benieuwd naar woonquote in Rotterdam

mainImage
Huurwoningen van woningcorportaties. Inzet: Cicek (SP)

Uit recent onderzoek van het CBS is gebleken dat de huurprijzen in Rotterdam met 3,2% zijn gestegen ten opzichte van juli 2018. Deze stijging ligt fors boven het landelijke gemiddelde van 2,5%. Raadslid Cicek van de SP wil nu van het stadsbestuur weten met welk percentage de huurprijzen van de sociale huurwoningen bij woningcorporaties gestegen zijn ten opzichte van 2018.

Na Amsterdam blijkt Rotterdam de stad te zijn met snelst stijgende huurprijzen, terwijl deze stad volgens Cicek ook het grootste percentage betaalbare woningen sloopt of omvormt. De vraag is of de Rotterdamse bouwwethouder Kurvers zicht op het aantal huishoudens dat door de snel stijgende huurprijzen een betaalbaarheidsrisico loopt en als dat zo is, ‘’hoe verhoudt dit aantal zich dan tot aantallen uit eerdere jaren?’’, vraagt Cicek.

Interessant in dit verband is voor hem om te weten wat de woonquote is in Rotterdam. Dat is het percentage besteedbaar inkomen wat mensen kwijt zijn aan woonlasten en wat is dit percentage specifiek is voor huurders. Cicek vreest namelijk dat dit percentage in Rotterdam hoger is dan het landelijke gemiddelde en hoe verhoudt zich dat dan tot het argument in de woonvisie, waarin het college keer op keer aangeeft dat Rotterdam teveel 'goedkope' woningen zou hebben?