Dagblad010 | Stadsreferendum nieuw stadion wordt getoetst
mainImage

Stadsreferendum nieuw stadion wordt getoetst

Inzet: de raadsleden Mosch, De Kleijn en Verveen bijeen
2 april 2019, 23:02 uur
Bouw & Wonen

De drie oud-raadsleden Leo de Kleijn (SP), Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam) en Jos Verveen (ex-D66) gaan de komende weken zowel bij de Griffie van het stadhuis als met juristen onderzoeken of het formeel juist is dat de gemeenteraad zou kunnen besluiten om verder geen standpunt meer in te nemen (= stemmen) over de 40 miljoen die de stad stopt in Feyenoord City, ook niet als blijkt dat de N.V. Stadion niet aan alle eisen voldoet die destijds in Het Position Paper met ex-wethouder Adriaan Visser zijn afgesproken.

Bij het drietal bestaat het vermoeden dat de gemeenteraad de verdere afhandeling van Feyenoord City zal overlaten aan het college van B&W om daarmee een referendum onder de bewoners van Rotterdam te voorkomen. ‘’Dat zou een dieptepunt zijn in de geschiedenis van de stadsdemocratie’’, vindt Leo de Kleijn, ‘’want afgesproken is dat elke oneffenheid in dit project aan de raad zou worden gemeld en dat vervolgens de raad hierover een oordeel zou vellen. En in feite zijn er al twee hobbels die haaks staan op de eisen, namelijk het jaar bouwuitstel en verder de verhoging van 7.5 miljoen per jaar die door de voetbaltak is bedongen. In onze ogen moet de raad zich hier weldegelijk over uitspreken.’’

Het gaat er De Kleijn, Mosch en Versnel daarna niet om hoe de raad daarover zal stemmen, maar wel dat er gestemd wordt. Op dat moment is het project namelijk binnen de wet vrij voor een stadsreferendum. En dat wil het drietal organiseren. Voor hun verzoek aan het stadsbestuur zijn 1000 handtekeningen nodig.

De referendumvraag is: gaat de bewoner van de stad akkoord met 40 miljoen aandeelhouderschap van de gemeente in het nieuwe voetbalstadion? Achter die vraag zit een tweede vraag verborgen: wil de bewoner van Rotterdam dat Feyenoord De Kuip verlaat?

Duidelijk is het drietal geen voorstander is van een nieuw voetbalstadion als onderdeel van het opkrikken van Zuid met woningbouw. Bovendien gaat Rotterdam binnen de plannen de grond voor het nieuwe stadion in erfpacht aan de N.V. Stadion geven. De drie ex-politici vrezen daarmee een herhaling van de Schiekadeblok-zeperd, die de kop heeft gekost van Visser als wethouder. Binnen die constructie bleek de vastgoedonderneming LSI toen (na 2009) niet meer in staat om de jaarlijkse erfpacht terug te betalen. Dat rampscenario achten de drie oud-raadsleden ‘’reëel met een voetbalclub, die afhankelijk is van prestaties.’’

De Kleijn, Mosch en Verveen vinden de ontwikkeling van Feyenoord City prima. Maar dan met woningbouw op de plek waar nu het nieuwe stadion gepland staat. De Kuip blijft daarmee het huis van Feyenoord, wel of niet gerenoveerd via het plan Reddekuip (een Kuip met 3 ringen, een soort Bernabeu-stadion van Real Madrid), destijds door architect prof. Mick Eekhout begroot op 200 miljoen. ‘’We weten dat er nog meer partijen geen trek hebben in een nieuw stadion, maar daar willen we pas mee praten als we er zeker van zijn dat we formeel aan de gang kunnen met een referendum’’, aldus De Kleijn.

 

 


Foto: OMA