Talmablok in steek gelaten

30 April 2019, 16:27 uur
Bouw & Wonen
mainImage
Hans Boersma samen met medebewoners van het Talmablok

door Kees Jonker

De bewoners van het Talmablok in Bergpolder voelen zich in de steek gelaten door de Huurdersraad Vestia. Deze Huurdersraad, die normaal gesproken de belangen van de huurders dient te behartigen, steunt het Talmablok niet in het tegenhouden van de huidige renovatie- en sloopplannen van Vestia. De corporatie wil 61 huurders hun huis uitzetten vanwege een sloop/renovatieplan. Voor de zittende bewoners is er na uitvoering daarvan geen plaats meer.

Hans Boersma van de bewonerscommissie zet op een rijtje wat er allemaal aan schort. Hij legt uit: “De Huurdersraad Vestia wil niet zelfstandig een zienswijze formuleren over het renovatieplan (bron: Rudy Wildeman, beleidsmedewerker van de Huurdersraad). De argumentatie is: zij doen dat alleen als er geen bewonerscommissie/organisatie is, en dan op uitnodiging van Vestia! De Huurdersraad is in januari door Vestia op de hoogte gesteld van het renovatieplan. De bewoners zijn pas op 13 maart geïnformeerd”.

Twee dagen eerder werd de - inmiddels opgeheven - klankbordgroep geïnformeerd.

Boersma vervolgt: “Ik was daar zelf niet bij. Maar volgens de mensen die er wel bij waren deed Rudy Wildeman voorkomen alsof het plan ook voor de Huurdersraad nieuw was. De Rotterdamse huurdersraadvrijwilligers Rien Tuk en John Meeuwsen hebben het nieuws van het renovatieplan in de krant moeten lezen. Dus kort na de bewoners. De Huurdersraad heeft in januari als reactie op het renovatieplan slechts tegen Vestia gezegd dat er een goed sociaal plan moest komen in overleg met de bewoners (bron: Rudy Wildeman)”.

Volgens Boersma is de ‘conclusie gerechtvaardigd dat de Huurdersraad het renovatieplan zelf prima vindt’. “Er was toen namelijk nog geen bewonerscommissie, dus de Huurdersraad had daarover ‘ongehinderd’ een mening kunnen geven. Wat het sociaal plan betreft, ook het feit dat de meeste huurders door de renovatiesloop feitelijk de stad worden uitgejaagd lijkt de Huurdersraad niet te hebben opgemerkt, of niet ernstig genoeg te vinden om hier zelfstandig een standpunt over in te nemen”.