Dagblad010 | Tekort aan 9000 studentenwoningen in Rotterdam

Tekort aan 9000 studentenwoningen in Rotterdam

mainImage

Een onderzoek van ABF Research heeft uitgewezen dat Rotterdam, bij ongewijzigd beleid, te maken krijgt met een tekort van 9000 studentenwoningen. In het coalitieakkoord van het huidige stadsbestuur is tot 2022 de bouw van 2000 woningen opgenomen en het is coalitiepartner D66 een raadsel hoever VVD-wethouder Kurvers nu inmiddels is om die belofte in te lossen. Resteert dan altijd nog een tekort van 5000 studentenwoningen.

‘’Meters maken’’, eist D66-raadslid Robin de Roon nu ontevreden over de huidige ontwikkeling in relatie tot het onderzoek van ABF Research. Hij heeft er een brief over geschreven aan Kurvers en is dan ook benieuwd naar de extra stappen die het college gaat zetten om dit oplopend tekort aan studentenwoningen tegen te gaan.

‘’Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker als studentenstad. Steeds meer jonge talentenkiezen voor onze stad, zo blijkt uit de groei van het aantal inschrijvingen bij universiteiten en hogescholen in Rotterdam. Naast het aantrekken van jong talent, vinden we ook het behoud van jong talent een belangrijk aandachtspunt. En daar lijkt de stad nog een slag te moeten slaan’’, aldus De Roon.

In de vingers gesneden

Overigens heeft de gemeenteraad van Rotterdam zichzelf – in relatie tot kleinschalige studententehuizen – lelijk in de vingers gesneden. De meerderheid eiste namelijk aanscherping van een aantal regels voor kamergewijze verhuur en woongroepen. Doel hiervan was het tegengaan van steeds verder gaande verkamering en splitsing van woningen. Maar het gevolg was dat de handhaving ineens overijverig werd, waardoor grote onrust ontstond onder studenten en bewoners van deze panden. ‘’En het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze studentenhuizen uit de stad moeten verdwijnen’’, reageerde de fractie van de VVD.

Bouwwethouder Kurvers gaat nu die studenten als ook de studentenverenigingen en verhuurders/eigenaren laten voorlichten zodat zij weten welke stappen nodig zijn om studentenhuizen te laten voldoen aan de regels voor kamergewijze verhuur.