Dagblad010 | Topman Huurdersraad Vestia vertrekt

Topman Huurdersraad Vestia vertrekt

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

John la Gordt Dillié vertrekt bij de Huurdersraad Vestia. De in Zuidwijk wonende Vestia-huurder was bestuurslid en jarenlang het aanspreekpunt voor Rotterdamse aangelegenheden in de huurdersraad.
Het gebrek aan ondersteuning van de huurders van de met sloop bedreigde Tweebosbuurt leverde La Gordt Dillié forse kritiek op.

Menno Janssen van de voor officiële erkenning strijdende Bewonersgroep Tweebosbuurt laat weten: “Bij de huurdersraad is John la Gordt gestopt. Zijn beweegredenen zijn niet helemaal duidelijk. Het is voorstelbaar dat een dermate ijdele man zich gekrenkt kan hebben gevoeld. Met een zwak verhaal stond hij (tijdens de bespreking van het sloopplan, red.) toch een beetje voor aap voor de raadscommissie op het stadhuis. Maar dat is gissen en zekerheid hebben we niet.”

Duidelijk is daarentegen wel dat de Huurdersraad Vestia iets wil goed maken in de richting van de bewoners van de Tweebosbuurt.
Janssen gaat verder: “Afgelopen maandag heeft iemand van de huurdersraad van Vestia mij gebeld. Het was een wat omzichtig gesprek van ongeveer een half uur. Jullie weten allemaal dat wij meer dan teleurgesteld zijn in deze huurdersraad. Ik heb vernomen dat ook de huurdersraad niet content is met de communicatie van Vestia naar Tweebos toe. We hebben het dan over de brieven waarvan wij vinden dat er halve waarheden in staan en die in onze belevenis intimiderend zijn. De Huurdersraad is daar ook niet tevreden mee.”

 
“Verder vernam ik ook van deze vertegenwoordiger dat Vestia mogelijk een aanspreekpunt voor bewoners in de wijk gaat inrichten. Naar verluidt zou dit aanspreekpunt in de Christian de Wetstraat komen. Maar dat is dus niet zeker.” 

Volgens Janssen is dat nieuws met een goede en een slechte kant. Hij legt uit: “Negatief is dat de intimidatie van Vestia daardoor in kracht kan winnen. Het kan van belang zijn in een dergelijk punt een evenredige vertegenwoordiging plaats te laten vinden. Dus ook een vertegenwoordiging van onze kant, van de Tweebossers. Zodat mensen niet eenzijdig of oneerlijk  geïnformeerd worden”.
“Positief is dat het mogelijk duidt op een zwaktebod bij Vestia of tegenvallende resultaten bij het uitplaatsen! Geen goed vervangend aanbod blijft ook een sterke pijler onder onze verdediging. Juridisch zowel als in het algemeen. De politiek staat voor aap als zij Tweebossers massaal gaat verplaatsen  naar slechtere en dan ook nog duurdere woningen. Op een plek waar je ook niet heen wilt…”

Janssen tenslotte: “Als laatste punt overweegt de huurdersraad om bij Vestia te informeren naar de erkenning van de Bewonersgroep Tweebos. Alleen deze formulering geeft al aan hoe zwak deze huurdersraad kennelijk is.”


Foto: Digitaal Dagblad