Dagblad010 | Uitverkoop sociaal bezit gaat voort

Uitverkoop sociaal bezit gaat voort

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Ook Woonstad Rotterdam blijft zich volop inzetten om sociale huurwoningen van de hand te doen. Volgende week houdt de grootste woningcorporatie van Rotterdam weer open huis in tot voor kort nog verhuurde woningen, gelegen in onder meer het Oude Noorden, Feijenoord en Prins Alexanderpolder. De prijzen variëren van 127.500 euro tot een kwart miljoen.
Voor de koper geldt een zelfbewoningsplicht. Het is niet toegestaan de woning te verhuren of in gebruik te geven. Voorts is er een antispeculatiebeding. De woning mag niet binnen twee jaar worden doorverkocht. Overdracht geschiedt via de projectnotaris van Woonstad Rotterdam.
In Rotterdam is het de laatste jaren een rage geworden onder sociale huisbazen om leegkomende huurwoningen op de koopmarkt aan te bieden. De lage rentestand en de groeiende woningnood zijn gunstige factoren om goede verkoopresultaten te boeken.


Foto: Digitaal Dagblad