Dagblad010 | ''Vergelijkbaar met het arrest over stikstof''

''Vergelijkbaar met het arrest over stikstof''

mainImage

Bewoners van de Tweebosbuurt komen dinsdagavond bijeen in Het Klooster om te praten over hoe het sloopplan van hun door Vestia definitief van tafel kan worden geveegd. 

Actieleider Menno Janssen: “Nu het stof begint neer te dwalen is er nog steeds geen reactie van het college op het stadhuis. Meerdere raadsleden op het stadhuis zeggen dat dit laat zien hoe moeilijk deze uitspraak voor het college is. Stephan van Baarle van Denk en Ellen Verkoelen van 50 Plus zien de uitspraak als een bom onder de Woonvisie. Zo ook Aart van Zevenbergen van de SP. Hij noemt de Trias politica en vergelijkt deze rechterlijke uitspraak met het arrest over stikstof, dat zulke verregaande gevolgen had voor de bouw en landbouw. Ook bij de PvdA is er beweging. Is Groen nog wel Links?”.

Het ‘dreigt’ druk te worden in Het Klooster, schuin tegenover de speeltuin aan het Afrikaanderplein. Aanvang om 19.30 uur. 

Daarbij zijn aanwezig: Ton Rhijnsburger met juridische uitleg. En worden verwacht Rotterdamse gemeenteraadsleden Stephan van Baarle van Denk, Ellen Verkoelen van 50PLUS, Aart van Zevenbergen van SP, Jaap Rozema van de Partij voor de Dieren en Co Engberts van de PvdA. 

Janssen: “Komt allen naar de vergadering! Want er zijn in deze uitspraak wel heel erg belangrijke en zwaarwegende conclusies getrokken. We hopen samen een nieuwe weg te vinden. Nieuwe hoop voor Rotterdammers!”.