Dagblad010 | Vestia: geen openbare bijeenkomst Tweebos
mainImage

Vestia: geen openbare bijeenkomst Tweebos

Afbeelding is niet meer beschikbaar
29 maart 2019, 11:09 uur
Bouw & Wonen

Woningcorporatie Vestia heeft aan de door haar zelf ingestelde klankbordgroep Tweebosbuurt gevraagd hoe het vertrouwen van de bewoners van de met sloop bedreigde buurt is terug te winnen. Zowel corporatie als klankbordgroep hoopt dat de vertrouwensbreuk met de Tweebosbuurt hersteld kan worden.

Dat blijkt uit 'geheime' notulen van een in februari gehouden vergadering van de groep, die bestaat een tiental huurders die met Vestia toeziet op een verantwoorde uitvoering van de omstreden sloop van 599 woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk.

"Volgens de Klankbordgroep zal vertrouwen pas terugkeren als er daadwerkelijk een schriftelijke woongarantie wordt afgegeven. Deze garantie kan Vestia niet bieden", staat in de notulen, die twee A4'tjes beslaan.
De klankbordgroep beseft dat het verzet van de Tweebosbuurt dusdanig groot is dat een voortvarende uitvoering van de sloopoperatie in het gedrang kan komen. Zoals bekend wil Vestia alle huurders hun huis uitzetten. Het stuit op onbegrip en boosheid.

In de notulen staat onder meer: "De uitleg over de huuropzegging blijft moeilijk te begrijpen voor een grote groep bewoners"..."Bewoners hebben er geen vertrouwen in dat Vestia tegemoetkomt aan de door de bewoners gestelde wensen en eisen. Vanwege deze angst wordt niet ingestemd met huuropzegging."

In de klankbordgroep leefde in februari nog het idee dat een door Vestia te organiseren informatiebijeenkomst wellicht goed zou zijn om het vertrouwen van de Tweebosbuurt terug te winnen.
Maar daar wilde de woningcorporatie niet aan meewerken. Want, zo vermelden de notulen: "Vestia gaat liever persoonlijk in gesprek met bewoners. Met persoonlijke gesprekken kan Vestia het proces rustig en duidelijk bespreken met bewoners.''

Dat Vestia een voorkeur heeft voor 'persoonlijke gesprekken' was al bekend. In december vorig jaar weigerde een sociaal begeleider van Vestia dat er een journalist aanwezig was bij zo'n intakegesprek. Hoewel de betrokken huurder zelf aangaf de aanwezigheid van de journalist op prijs te stellen, ging het intakegesprek niet door.


Foto: Digitaal Dagblad