Dagblad010 | Vestia: herstel op eigen kracht lukt niet

Vestia: herstel op eigen kracht lukt niet

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het lukt de Rotterdamse woningcorporatie Vestia niet om tegen 2021 op eigen kracht financieel gezond te zijn, zoals afgesproken met de toezichthouders. Het verdienmodel staat ''steeds verder onder druk'', waarschuwt de corporatie in het jaarverslag over 2017.

Het concern zag het operationele resultaat vorig jaar weliswaar stijgen tot 81 miljoen euro, maar dat is volgens een woordvoerster niet genoeg. Onder de streep hield Vestia ruim 1 miljard over, maar dat is volgens de corporatie bijna volledig toe te schrijven aan een waardestijging van de woningen met 941 miljoen euro.

De corporatie kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om Vestia overeind te houden.


Foto: Digitaal Dagblad