Dagblad010 | Vestia maakt zich op voor Tweebosproces
mainImage

Vestia maakt zich op voor Tweebosproces

24 februari 2019, 12:18 uur
Bouw & Wonen

Vestia maakt zich op om honderden huurders uit de Tweebosbuurt voor de rechter te slepen. De termijn van zes weken, waar binnen de bewoners akkoord hadden moeten gaan met de beëindiging van hun huurovereenkomst - per 1 januari 2020 - is inmiddels verstreken.

Een aanzienlijk van de bewoners van de in totaal 599 te slopen woningen heeft daarmee niet ingestemd. De woningcorporatie gaat, zoals zij vantevoren heeft aangekondigd, nu over tot het inschakelen van een advocatenkantoor om tegen alle weigeraars juridische procedures te starten. Inzet daarvan is dat de rechter zich zal moeten uitspreken over de vraag of de huurovereenkomsten moeten worden beëindigd.
Buurtbewoner Aad Bogard schetst de situatie:  “Er schijnen vijftig gezinnen te zijn vertrokken. De rest zit er nog en we hebben nog niks van een gerechtelijke procedure gehoord. Dat zal nog wel even duren”.

Bogard, tevens actief actievoerder tegen de sloop, toont zich strijdbaar tegen de plannen van Vestia. “We zijn bezig om de bewonersgroep als gesprekspartner erkend te krijgen door Vestia. Maar zij liggen nog dwars. Verder heb ik gehoord dat ze alle woningen in de wijk beschikbaar houden voor ons. Dus we wachten het nog even af. Ik maak me niet druk. De bal ligt nu bij hen en zolang ze geen woningen vrij hebben, kunnen ze ons ook niet op straat zetten”.

Het is voor Vestia ‘slecht nieuws’ dat het aantal bewoners, dat intussen is verhuisd, zo laag is. Bij vergelijkbare sloopplannen elders in het land ligt het percentage weigeraars veel lager. Uitgaande van vijftig vertrokken huishoudens moet Vestia nog ruim vijfhonderd huurders hun woning uit zien te krijgen. Dat aantal wordt verminderd door de huurders, die akkoord zijn gegaan met opzegging van het huurcontract.

Het op stapel staande proces is goed nieuws voor advocaten. Werk aan de winkel, aanlokkelijke verdiensten in het vooruitzicht. Crooswijker Menno Janssen, die zich onbezoldigd inzet voor de bewoners van de Tweebosbuurt, beaamt dat niet meer dan een vijftigtal bewoners uit de wijk zijn vertrokken. “Klopt, het moet in die buurt liggen. Een exacte index is er niet”.

Volgens Janssen gaat de dreiging van gerechtelijke stappen de overblijvende bewoners niet in de koude kleren zitten. “Voor de mensen die blijven en het meemaken is de impact enorm, dus voor hen lijkt het vertrek van die vijftig mensen al veel. Maar dat is relatief. In exacte getallen valt het mee”.