Dagblad010 | Wethouder Kurvers wil doorbouwen in crisistijd

Wethouder Kurvers wil doorbouwen in crisistijd

mainImage

Wethouder Bas Kurvers (VVD) heeft een actieplan voor het doorbouwen tijdens de coronacrisis gepresenteerd aan de gemeenteraad van Rotterdam in de vorm van een manifest. In het manifest, dat samen met marktpartijen en woningcorporaties is opgesteld, staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in 2040 minimaal 50.000 woningen zijn bijgebouwd. Van het optuigen van een Rotterdams overbruggingsfonds tot het versneld faciliteren van grote gebiedsontwikkelingen; het manifest is een verzameling van mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Rotterdam veilig door kan bouwen.

De Rotterdamse economie is hard geraakt door de coronapandemie. De werkloosheid is sterk gestegen en bedrijven staan onder druk. ''Huizen bijbouwen, renoveren, transformeren, verduurzamen en onderhouden is de beste manier om de woningnood het hoofd te bieden en om de economie draaiende te houden’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ''Het signaal van alle partijen is daarom: bouwen, bouwen, bouwen. Met elkaar kunnen we zo een fundament leggen voor nieuwe groei in de samenleving.’’

Met het manifest geven marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente Rotterdam als eerste op lokaal niveau invulling aan de landelijke gemeenschappelijke verklaring van projectontwikkelaars en bouwondernemingen: ‘Samen doorbouwen aan Nederland!’.

Om op korte termijn een terugval in de bouwproductie tegen te gaan zijn verschillende maatregelen opgesteld. Zo verkennen gemeente en corporaties met elkaar de mogelijkheden om de bouwproductie in het sociale en het middensegment op te schroeven. “De corporaties willen betaalbare woningen blijven bouwen, juist nu. Daar is veel behoefte aan, dus onze plannen mogen niet stilvallen. Het Manifest onderstreept voor ons dat gemeente, marktpartijen en corporaties het blijven bouwen in deze crisis als gezamenlijke prioriteit zien’’, zegt Martine van Sprundel, manager Vastgoedsturing en Beleid bij Woonbron.

Marktpartijen en gemeente onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn om de verkoop van woningen te stimuleren, bijvoorbeeld door garanties voor de verkoop van bestaande woningen af te geven. Ook onderzoeken marktpartijen en de gemeente de noodzaak van latere betaalmomenten op het gebied van anterieure kosten, grondreservering en grondprijs.

Er moet ook voldoende aandacht zijn voor maatregelen op de lange termijn, om de bouwproductie structureel op peil te houden, zo luidt het beleid. De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of randvoorwaarden voor het ontwikkelen van grote gebiedsontwikkelingen zoals Rijnhaven of Alexanderknoop naar voren gehaald kunnen worden. Denk daarbij aan het alvast bouwrijp maken van grond of het eerder aanleggen van OV en infrastructuur. Bovendien verkennen marktpartijen en gemeente de mogelijkheden tot het optuigen van een Rotterdams overbruggingsfonds om het doorbouwen te blijven faciliteren.