Dagblad010 | Woonbron wint van Rotterdam

Woonbron wint van Rotterdam

mainImage

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron hebben de minister om een uitspraak gevraagd om duidelijkheid te krijgen over investeringen in de grondige aanpak van de particuliere voorraad in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat woningcorporaties niet verplicht mogen worden om uit eigen middelen mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid. De minister geeft ook aan dat woningcorporaties wel een bijdrage mogen leveren.

Het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties investeren flink om de woon- en leefkwaliteit van Rotterdam Zuid te verbeteren. De NPRZ partners hebben afgesproken om de eenzijdigheid in de goedkope particuliere woningvoorraad te doorbreken door een grondige aanpak en realisatie van meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in  Rotterdam Zuid. Rotterdam vraagt corporaties om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties zien het niet als hun taak om huurdersgeld in te zetten voor de herstructurering van woningen die door particuliere eigenaren niet goed onderhouden zijn. De centrale bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt. Woonbron en de gemeente Rotterdam legden het geschil voor aan minister Ollongren om te vragen: mag de gemeente van corporaties verlangen om uit eigen middelen te investeren in de particuliere voorraad?

Een speciale geschillencommissie heeft het geschil tussen de gemeente en Woonbron bekeken en de minister neemt het advies van de commissie over. De gemeente kan woningcorporaties niet verplichten om uit eigen middelen te investeren in de particuliere woningvoorraad.


Foto: Digitaal Dagblad