50Plus: Rotterdam moet stoppen met afbraak sociale voorraad

31 January 2022, 16:36 uur
Columns
mainImage

Dankzij Ellen Verkoelen kunnen alle mensen die zich erover beklagen dat er steeds minder betaalbare huurwoningen overblijven in Rotterdam komende donderdag misschien een feestje gaan vieren. De lijsttrekker van 50Plus Rotterdam gaat die dag namelijk een motie indienen in de gemeenteraad waarin zij burgemeester Aboutaleb en zijn wethouders oproept om te stoppen met de al jaren geleden in gang gezette afname van de sociale woningvoorraad.

Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met een motie van soortgelijke strekking, geldend voor het hele land. Werd nagenoeg unaniem aanvaard. Bij de stemming werd duidelijk dat ook de kamerfracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegenstander zijn van een vermindering van het aantal sociale huurwoningen.

Die zes partijen vormen in Rotterdam sinds 2018 een coalitie. Het zou logisch zijn dat VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie het stemgedrag van hun ‘Haagse’ partijgenoten gaan volgen. En daarmee het plan van 50Plus steunen om de afname van de sociale voorraad in Rotterdam een halt toe te roepen. 

Leefbaar Rotterdam zal naar verwachting tegen stemmen. Die partij heeft de afgelopen beleidsperiode het beleid van dit college vol gesteund in woord en in daad. De 11 Leefbaar-stemmen zijn echter niet voldoende om het idee van 50Plus te torpederen. 

Huurdersorganisaties verheugen zich op een succes van de motie Verkoelen. Want zij storen zich er al geruime tijd aan dat duizenden goedkope huurwoningen in Rotterdam als sneeuw voor de zon verdwijnen als gevolg van verkoop, liberalisering en sloop. Als 50Plus het voor elkaar krijgt om dat proces te stoppen, kunnen de huurdersorganisaties weer vrede sluiten met zowel wethouder Kurvers als corporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia. Zou mooi zijn.

Ook Recht op de Stad volgt de ontwikkelingen op de voet. Dit initiatief van bewonersgroepen dat strijdt voor een beter woonbeleid is dezer dagen bezig met het maken van een kieswijzer. Bedoeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Op de website van Recht op de Stad schrijft Wim Noordegraaf het volgende: “Wellicht krijgen we donderdag aanstaande van de gemeenteraad een kieswijzer cadeau waar we niks meer aan hoeven te doen. Dan kunnen we vrijdag in de krant lezen welke partijen tegen behoud van sociale huurwoningen zijn en welke juist voor! En kunnen we de twijfelaars in de raad zien stemmen. Als ze nu tegen sloop, verkoop en liberalisering zijn, dan zullen we ze daar de komende vier jaar aan houden”.

PS Wie wil weten hoe drastisch de voorraad sociale huurwoningen dreigt te verminderen, kan dat teruglezen door onderstaande link aan te bezoeken:https://dagblad010.nl/Rotterdam%20&%20Regio/corporatie-maakt-wijk-duurder-teruglezen