Dagblad010 | Betaald parkeren voor minima
mainImage

Betaald parkeren voor minima

29 april 2021, 11:23 uur
Columns

Betaald parkeren is een onderwerp van gemeentelijk beleid dat zelden níet tot ophef leidt.

De aankondiging van onderzoek naar betaald parkeren alleen al doet vaak veel stof opwaaien, om maar niet te spreken van de invoering ervan. En ergens is dat vreemd.

Betaald parkeren is namelijk vaak een oplossing. Het wordt immers alleen ingevoerd als de feitelijke parkeerdruk te hoog is. De invoering van betaald parkeren zorgt er dan voor dat bewoners weer gewoon voor of in de buurt van hun huis kunnen parkeren en de gelukzoekers die er niet hoeven zijn maar parkeerkosten willen ontlopen, druipen direct af. Eind goed al goed.

In commissie- en raadsdiscussies over betaald parkeren hebben we het hier al vaak over gehad. De tegenstanders voeren vaak de kosten voor bewoners als argument op. Maar dat valt heel erg mee. Een bewonersvergunning in Rotterdam kost namelijk nog geen tientje per maand. Een tweede bewonersvergunning is een stuk duurder, maar dat is niet onlogisch: de ruimte in de stad is schaars en auto’s vullen al een zeer substantieel deel van die ruimte. Binnen de stadsgrenzen wonen heeft nu eenmaal een prijs.

Er blijft eigenlijk maar één kwestie rondom betaald parkeren over waardoor tegenstand terecht is en dat zijn de kosten voor Rotterdammers met een kleine beurs. Want voor minima is ook slechts een tientje in de maand veel geld.

Hebben mensen met een kleine beurs dan geld voor een auto? Nou, ze moeten vaak wel. Veel mensen zijn om verschillende redenen afhankelijk van een auto. Laagbetaald werk bijvoorbeeld bevindt zich meestal niet op plekken die goed ontsloten zijn door openbaar vervoer of makkelijk bereikbaar per fiets.

Voor minima zou er dus eigenlijk apart betaald parkeerbeleid moeten komen en CDA Rotterdam heeft de juridische mogelijkheid gevonden om dit te doen. Kort gezegd: artikel 255 van de gemeentewet geeft ruimte om geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke heffingen toe te staan op basis van inkomen.

Daarom hierbij ons initiatief ‘Onbekommerd parkeren in de wijk’.

Ik zie een reactie van het College en daarop volgende politieke behandeling in commissie en gemeenteraad met vertrouwen tegemoet, want draagvlak voor beleid is belangrijk en hier krijgen we het op een presenteerblaadje aangereikt.