Bok op de verkeerde haverkist

4 February 2023, 06:10 uur
Columns
mainImage

Rotterdam Zuid heet van oudsher de Boerenzij. Het illustreert het dedain van de Rotterdamse elites jegens de bewoners van dit geplaagde stadsdeel.

Die minachting is nog springlevend. Dat blijkt wel uit het feit dat de Zuiderlingen toevertrouwd zijn aan Marco Pastors, deze gesjeesde wethouder voor wie kennelijk een baantje moest worden gevonden waarmee hij het tot zijn pensioen uit kan zingen. Want met een programma van 20 jaar ben je wel even onder de pannen natuurlijk.

Het NPRZ begon goed. Er lag een doordacht ontwerp voor de Children’s Zone, die bedoeld was om de ‘focuswijken’ te ontwikkelen tot gemeenschappen waar de kinderen in alle opzichten uit de verf komen en hun schoolprestaties zouden verbeteren. Door de gezamenlijke inzet van ouders en het brede scala aan werkers die zich vrijwillig en beroepsmatig inspannen voor de vorming en ontwikkeling van de jeugd.

Totdat Pastors aantrad. Die vond dat allemaal maar een linkse hobby en zette al zijn kaarten op de school en op verplichte leertijduitbreiding. Want als de Cito-scores maar omhooggaan is het wel goed en kan hij zich op de borst kloppen voor het bereikte succes. Een fatale afslag want daarmee vielen de wijken ten prooi aan een incompetent en harteloos beleidsapparaat dat werkelijk een ravage heeft aangericht. Zeker door het welzijnsbeleid, onder de politieke verantwoordelijkheid van drie CDA-wethouders Hugo de Jonge, Sven de Langen en Christine Eskes. De eerste heeft in drie aanbestedingsrondes welzijn het complete kind- en jeugdwerk op Feijenoord om zeep en een veelbelovend proces van samenlevingsopbouw naar de Filistijnen geholpen. Zijn opvolgers hebben het zo mogelijk nog erger gemaakt.

10 jaar NPRZ, dat zijn ouders die arm, dom en onmondig worden gehouden, werkers van de dagelijkse praktijk die het vel over de oren wordt gehaald, een enorm personeelsverloop in alle pedagogische disciplines en een gapend lerarentekort. Met als gevolg een explosief beroep op de jeugdzorg, een toegenomen vatbaarheid bij de jeugd voor de criminele verleiding en schoolprestaties die nauwelijks verbeterd zijn.

Pastors wordt door gerenommeerde bestuurders en bestuurskundigen geprezen om zijn doorzettingsvermogen. Hij is beter te vergelijken met een bok, en dan op de verkeerde haverkist. Zijn lerend vermogen is er naar en hij schept er een vilein genoegen in om zich niets van goede raad aan te trekken. 

Wie krijgt hem nu eens in ’t democratisch gareel? Van de PvdA, GroenLinks, de SP en DENK moeten we het niet hebben, zo vrees ik. Parlementariërs van die partijen kwamen laatst met een motie om voor 2023 vast extra geld beschikbaar te stellen voor de ‘pijler werk’ van het NPRZ. Ja doei! Alleen al om de onbeschofte sloop van de Tweebosbuurt horen deze partijen elke medewerking aan Pastors’ kliek te weigeren. Maar ook, eerst wordt een boel belastinggeld verjubeld om de jeugd te verpesten en te diskwalificeren voor de arbeidsmarkt. Dan moet er geld in om die aan het werk te krijgen, het liefst in de tekortsectoren. En omdat het dan nog niet lukt doet het NPRZ huiliehuilie bij de landelijke politiek dat het allemaal zo moeilijk is en er nóg weer meer geld bij moet. En de burger? Die is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul.

50+ dan? Ellen Verkoelen weert zich uitstekend maar moet dat ook op andere terreinen doen. Tim Kind van Volt komt de eer toe hele goede vragen te hebben gesteld over de positie van kleine jeugdorganisaties. De ChristenUnie dan? Nou, mits bij Tjalling Vonk het heilig vuur blijft branden. Blijft over de Partij voor de Dieren.

Misschien is dat helemaal niet zo’n gekke optie.

 

Ype Akkerman woont op Feijenoord en spant zich daar in voor de vorming van de jeugd. Als voormalig beleidsadviseur bij het Ministerie van Onderwijs heeft hij meegewerkt aan de start van het NPRZ.