mainImage

Burgemeester vervalt in dezelfde fout

4 juni 2022, 13:51 uur
Columns

Burgemeester Ahmed Aboutaleb beloofde op 20 april vorig jaar dat de foutieve taxaties van panden in de Loofdakstraat niet vaker zouden voorkomen. Dat deed hij naar aanleiding van schriftelijke vragen over de aanslag van de onroerendezaakbelasting van enkele van deze cultuurhistorische rug-aan-rugwoningen in dit straatje in Het Oude Noorden. De vragenstellers hadden onder meer geconstateerd dat de getaxeerde waarden van een aantal van deze woningen ruim zes keer hoger waren dan normaliter het geval had moeten zijn. Een overduidelijke misstand. Aboutaleb greep in. Behoorlijk drastisch zelfs.

Om een voorbeeldje te geven: de WOZ-waarde van Loofdakstraat huisnummer 6 werd aangepast. Verlaagd van 459.000 euro naar 65.000 euro, prijspeil 1 januari 2020. Ook de taxaties van andere panden in de straat werden op soortgelijke wijze gecorrigeerd.

Een jaar later blijkt echter dat de gemeente in dezelfde fout is vervallen. Voor huisnummer 6 - een door Havensteder aan een particuliere huisbaas, in verhuurde staat verkochte woning - is de WOZ-waarde wederom gigantisch gestegen. De taxateurs van de gemeente zijn dit keer, prijspeil 1 januari 2021, uitgekomen op een bedrag van 354.000 euro. Dat moet ongetwijfeld zijn gebeurd op basis van vergelijkingen met in de buurt gelegen referentiewoningen, die in prima staat verkeren. Maar die vergelijkingen gaan niet op met die woningen in de Loofdakstraat, die in deplorabele staat verkeren.

Kortom, het is aan de burgemeester om de kennelijk hardnekkige, jaarlijks terugkerende foute taxaties in de Loofdakstraat maar weer eens tegen het licht te houden. En daar, zoals dat heet, ambtshalve correcties op door te voeren. Dat mag Aboutaleb uit eigen beweging doen. Voor zover bekend zullen er ditmaal geen nieuwe schriftelijke vragen over deze 'casus' worden gesteld.

Als de burgemeester daarmee aan de slag gaat, is het wellicht ook een goed idee om nog even op het volgende te letten. Betreft het woonopppervlak van de woningen, waarvan de waarde vorig jaar werd gecorrigeerd. Van minimaal drie panden in de Loofdakstraat is het woonoppervlak niet 141 vierkante meter, maar 98 vierkante meter. Vraag 9 uit de vorig jaar aan het college gestelde schriftelijke vragen gaat daarover. Eventjes je een klein beetje verdiepen in wat je nu eigenlijk aan het taxeren bent, (opnieuw) corrigerend optreden en klaar is Kees.

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/5a222f3c-0cc4-4d66-8a28-49cb3ecbf50f?documentId=a8cdf32e-0ac5-4aba-b60b-17f2d7533565">Beantwoording sv Loofdakstraat</a>

https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/5a222f3c-0cc4-4d66-8a28-49cb3ecbf50f?documentId=a8cdf32e-0ac5-4aba-b60b-17f2d7533565