Dagblad010 | Corona legt onrechtvaardigheid bloot
mainImage

Corona legt onrechtvaardigheid bloot

24 maart 2020, 20:53 uur
Columns

De Rotterdamse gemeenteraad ligt stil en het is een uitdaging om nu volksvertegenwoordiger te zijn. Je wilt de saamhorigheid in de samenleving niet verstoren en ook niet onnodig de waarde van de maatregelen ter discussie stellen. De roep om niet te polariseren en geen politiek te bedrijven is groot.

Als Rotterdamse SP-fractie houden we ook tijdens de Corona-epidemie daarom de vinger aan de pols om er zorg voor te dragen dat niemand in Rotterdam onevenredig hard getroffen wordt door het virus en de maatregelen.

Door de laatst aangekondigde maatregelen in de strijd tegen de Corona-pandemie krijgen alle burgemeesters de bevoegdheid voor een noodverordening. Ik heb veel vertrouwen in de intenties van de burgemeester en het college. Ik ben ervan overtuigd dat zij integer handelen. Uiteraard wel vanuit hun context en referentiekader.

De strijd voor rechtvaardigheid moet echter wel doorgaan en we blijven kritisch op het beleid. Want hoe rechtvaardig is de positie waarin je zit om besmetting te voorkomen en in hoeverre kan iemand het hoofd boven water houden?

Maatregelen treffen namelijk sommige groepen in de samenleving harder: zoals medewerkers in de (thuis)zorg, schoonmaak, hulpdiensten.

Zit je in een flatje 'driehoog achter', zonder balkon, dan is thuisisolatie totaal anders dan in een huis met een tuin. Werk je als zzp’er in een winkel en weigert de eigenaar te sluiten en heeft hij maling aan de regels, dan ben je heel erg de ‘Sjaak’, en ja, dat gebeurt gewoon in Rotterdam.

Door het kapitalistische model van onze samenleving zijn er heel veel mensen en groepen economisch kwetsbaar gemaakt. De uitbraak van het coronavirus legt dit pijnlijk bloot en hoe zeer de fundamenten van de verzorgingsstaat nodig zijn om ons weerbaar te houden.

'Zorg goed voor jezelf' is al jarenlang het heersende credo in onze samenleving. Nu wordt het duidelijk dat in onze waardevolle samenleving het credo 'zorg goed voor elkaar' centraal staat.

Tot slot wens ik iedereen veel sterkte en mijn oprechte wens is dat we allemaal goed door deze crisis heen komen.