Dagblad010 | D66: Werk aan de Rotterdamse winkel

D66: Werk aan de Rotterdamse winkel

mainImage

Het Retail landschap verandert. Dat zien we in heel Nederland. Het zijn bekende ontwikkelingen. Online shoppen, leegstand en stijgende huurprijzen. Met de komst van Amazon zullen deze ontwikkelingen alleen maar toenemen. Het wordt steeds lastiger voor kleinere, lokale ondernemers om het hoofd boven water te houden.

Vorig jaar heb ik - samen met vele andere politieke partijen - het college gevraagd deze problemen aan te pakken. Hoe voorkomen we dat de grote ketens de stad overnemen? Hoe zorgen we ervoor dat onze winkelstraten levendig blijven? Hoe kunnen kleinere lokale ondernemers zelf het heft meer in eigen handen krijgen?

Ik ben dan ook blij met de plannen die de wethouder, economie, Barbara Kathmann recentelijk heeft gepresenteerd. Een kleine greep:

·       29 Rotterdamse winkelstraten hebben inmiddels een bedrijveninvesteringszone (BIZ) waarin zij -samen met de gemeente- investeren in de aantrekkelijkheid van hun gebied;

·       ‘Branchering’ wordt mogelijk gemaakt in bestemmingsplannen. Winkelstraten kunnen een eigen ‘identiteit’ ontwikkelen en een winkelaanbod stimuleren dat daarbij past. Chique shoppen in Hillegersberg, een bio-boodschap in Noord of multi-culti-kopen in Delfhaven;

·       Bij sommige winkelstraten wordt ingezet op transformatie. Het ombouwen van leegstaande panden tot bedrijfspanden of woningen;

·       Opmaat informatievoorziening over financiële- en huurdersrechten via de Ondernemersbalie en de website Ondernemen010;

·       Daar waar vastgoed-eigenaren en hun huurders er niet uitkomen met elkaar, kunnen zij terecht bij de regelrechter, een speciale pilot van de rechtbank Rotterdam.

Maar de wereld blijft in beweging. We moeten dus niet denken dat we er al zijn. Zo blijven de economische ontwikkelingen, digitalisering en verduurzaming van grote invloed op de retailsector. Om adequaat onze winkeliers te kunnen blijven bijstaan en onze stad aantrekkelijk, levendig en divers te houden heeft de gemeente -net als andere steden-zich aangesloten bij de Retailagenda van het ministerie. Goed om op die manier kennis te bundelen en oplossingen te bedenken.

Wat mij betreft slaan we een goede weg in. Nu komt het aan op de uitvoering. Ik hou in ieder geval vinger aan de pols!