Dagblad010 | De economische zuivering in de stad

De economische zuivering in de stad

mainImage

Wie bij Stadsontwikkeling navraagt waarom men zo zijn best doet voor de sociale stijgers in Rotterdam, krijgt een heel wervend verhaal te horen. Rotterdam bouwt voortvarend. De stad wordt volgebouwd met woningen in de duurdere segmenten. Daarmee voorkom je dat de sociale stijgers naar Barendrecht of Lansingerland moeten uitwijken.

Als Stadsontwikkeling uitlegt wie tot de sociale stijgers behoren, vertellen de hoofden van dienst dat het om welvarende mensen gaat. Met een goede baan. Veelal met gezinsplanning. Niet bezwaarlijk als men jong is. Kortom: een groep, die je graag in je stad wilt behouden.

Maar als we navraag doen waarom de sociale dalers uit de stad worden verdreven, moet men gissen naar het antwoord. Rotterdam sloopt goedkope en slecht onderhouden wijken. De oude bewoners moeten weg. Er worden koopwoningen van 4 ton voor teruggebouwd en wethouder Kurvers ziet er nauwgezet op toe dat dit proces soepel verloopt.

Het nieuwe college, met sociale partijen als GroenLinks en Partij van de Arbeid, laat de sociale dalers van de te slopen buurten aan hun lot over. Met zes mille verhuiskostenvergoeding en een urgentieverklaring van een jaar. Wettelijk verplicht, geen geste. Het college ziet erop toe dat duizenden huurwoningen worden verkocht. De spoeling dunner makend voor de sociale dalers.

Wat zijn sociale dalers?
Sociale dalers zijn jonge mensen met een diploma op zak. Ze kunnen geen baan vinden. Hebben een studieschuld.
Sociale dalers zijn uw werkloze overburen, die de hypotheek niet meer kunnen betalen.
Sociale dalers zijn uw kinderen, die over een paar jaar het huis uit gaan, en zo goed als zeker niks bewoonbaars kunnen vinden. Lange wachttijden tegemoetgaand.
Een sociale daler is iemand, die gescheiden is.
Sociale dalers zijn politieagenten in de top van schaal 4, wier woon- en energielasten jaarlijks stijgen. Waardoor ze steeds minder te besteden hebben.
Sociale dalers zijn bijvoorbeeld mensen uit de Tweebosbuurt, die na de sloop van hun woning in een duurder en kleiner flatje terecht zullen komen. Ver weg van de hun zo vertrouwde Afrikaanderwijk.

Sociale dalers zijn - kort samengevat - al die Rotterdammers met weinig geld, in slechte woningen, laag opgeleid, matige kansen op de arbeidsmarkt, vrijwel kansloos op de woningmarkt. En juist die groep is dit college aan het verdrijven. Het vorige college onder leiding van Leefbaar deed het trouwens ook. Toen klaagden PvdA en GroenLinks steen en been. Nu zien ze zwijgzaam toe en hoe er een economische zuivering plaats heeft in optima forma.