De fata morgana van Boijmans van Beuningen

11 October 2021, 20:37 uur
Columns
mainImage

De Welgelegen Groep zou bereid zijn een investering te doen van 40 miljoen euro in de verbouwing van Museum Boijmans.

Het ging om de bouw van het paviljoen plus de herontwikkeling van vier naastgelegen villawoningen voor het museum, in ruil voor een 'gematigde huur'. Ook moest er tussen twee van de villa’s een extra ingang naar Museum Boijmans komen. Dat was goed nieuws, nadat eerder Droom & Daad en de Bankgiro loterij waren afgehaakt was er nu toch een filantroop bereid om de benodigde miljoenen bij te dragen.

Meteen kreeg de gemeenteraad een mooi ontwerp voorgeschoteld van de bekende architect Francine Houben.

Het was de bedoeling dat het museum en de gemeente met dit ontwerp de hort op zouden gaan om andere filantropen enthousiast te maken. Er waren immers nog enkele tientallen miljoenen euro’s nodig voor de ambitieuze verbouwing.

Zou het dan toch lukken?

Helaas, het zal bij het ontwerp blijven; het paviljoen is niet meer dan een fata morgana geweest. Vorige week kregen wij te horen dat de Welgelegengroep toch is afgehaakt.

Uit de collegebrief: "Wij hebben onderhandelingen gevoerd met de eigenaar van de villa’s en de grond, de Welgelegen Groep, over koop, huur en uitgifte in erfpacht. Alle inspanningen ten spijt, hebben wij elkaar op zakelijke gronden niet kunnen vinden."

In de media reageert de Welgelegengroep iets anders: ''De gemeente heeft één voorstel gedaan en voor de rest hebben zij niet inhoudelijk gereageerd op onze voorstellen. Intussen hebben de villa’s wel drie jaar leeg gestaan voor deze museumplannen”. De villa’s zullen nu omgebouwd worden tot appartementen – met behoud van het eigen parkeerterrein, aldus de Welgelegengroep.

Zowel de financiële dekking als de technische uitvoerbaarheid van de plannen van de architecte Houben (die niets te verwijten valt) blijken daarmee onuitvoerbaar.

Conclusie: Er zijn plannen gemaakt zonder intentieovereenkomst met de Welgelegengroep en zonder dat de grond aan het Museum ter beschikking stond. Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Het Museum is al sinds mei 2019 dicht. Zoals het er nu naar uit ziet zal het Museum op zijn vroegst in november 2028 opengaan.

Bij de huidige stand van zaken is op dat moment alleen het asbest verwijderd en zijn de alleen de hoognodige aanpassingen gedaan (het basis+-scenario).

Voor de uitbreiding (de ambitieuze variant van de verbouwing) is nog nauwelijks iets opgehaald. Het is de vraag of dat alsnog gaat lukken. Het ontwerp dat nu voorligt zal immers niet gerealiseerd kunnen worden.

De kosten van het ontwerp geven de fata morgana toch nog iets tastbaars. Na de zeer ongelukkige voorgeschiedenis met Droom & Daad en de Bankgiroloterij is het stuklopen van de onderhandelingen met de Welgelegengroep een nieuw dieptepunt; zo treurig, enkel nog een motie waardig.

Wordt vervolgd komende donderdag in de gemeenteraad!