mainImage

De grootste? Ik bedoel natuurlijk de verliezer.

Afbeelding is niet meer beschikbaar
17 mei 2018, 14:41 uur
Columns

Toen de DDR en de USSR rechtop stonden en vele nu nog actieve politici deze landen als voorbeeld en heilstaat zagen, deed het volgende grapje de ronde.

Een Amerikaan en een Rus zitten in een sportfinale. De Amerikaan wint en in de Pravda (De Waarheid, USSR staatskrant) verschijnt de volgende ware mededeling. De Amerikaan werd op één na laatste en de Rus op één na eerste.

Ik kom op deze grap, omdat de samenstelling van het collegeprogramma duidelijk niet erg opschiet. Het is ook een merkwaardige gang van zaken geweest. Twee winnaars gaan samen een programma opzetten en een verliezer moet toekijken, maar die verliezer is groter dan de twee winnaars samen!

Het verlies van de grootste partij is daarbij heel logisch, omdat zich twee totaal nutteloze concurrenten hebben gemeld, die twee zetels hebben gekregen. De PVV heeft één zetel binnengehaald met alleen maar roepen dat alles dat fout gaat de schuld van de Islam is. Nu is veel in de schoenen te schuiven van deze intolerante ideologie, maar je kan moslims niet kwalijk nemen dat het af en toe regent.

Een andere min of meer van Leefbaar gestolen zetel is die van 50 + een creatie van Jan Nagel, de man die Pim Fortuyn een mes in de rug stak toen hij hem uit Leefbaar Nederland gooide en daarmee de sluizen openzette tot nog meer demonisering.

Rotterdam heeft onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam gratis openbaar vervoer voor ouderen. In ouderflats zijn de conciërges teruggekeerd. De veiligheid ook voor ouderen is enorm toegenomen en ook in het verzet tegen het stupide besluit psychisch gestoorde patiënten bij ouderen onder te brengen in het gebouw De Evenaar heeft LR het voortouw genomen.

Ik vroeg dan ook aan het nieuw gekozen raadslid van die club, wat ze eigenlijk beter wilde doen? Ze keek me glazig aan, glimlachte en zei: “Er valt nog zoveel te doen”
“Wat dan concreet?” vroeg ik direct. Ze lachte weer schuchter en liep weg.

Op zich had het denk ik niet uitgemaakt. Getallen, die uiteindelijk de democratische orde uitmaken, doen er, lijkt het, tot nog toe niet veel toe. Tien of dertien - de verliezer staat ‘r naast en moet toezien. Hoe verder?

De kaart met de verkiezingsuitslagen laat een sterk verdeelde stad zien. In de meeste wijken aan de rand van de stad is Leefbaar verreweg de grootste, maar in Delfshaven en op Feijenoord is Denk de grootste.

Een blik op de voorkeurstemmen, ook binnen de PvdA, blijkt dat vooral “eigen volk eerst” is gestemd (zie link). Van Baarle lijsttrekker van Denk haalde met zijn Hollandse achternaam niet eens de kiesdeler!

Nu mogen alle partijen gaan invullen, maar heeft dat nut als het aanbrengen als items zoals uithuwelijken, Turks nationalisme, haatpredikers, preventief fouilleren, hoge criminaliteit en werkloosheid binnen bepaalde groepen, falende integratie enz. direct in de discriminatiesfeer getrokken worden en een aanleiding vormen om te breken. Het wordt tot taboe verklaard terwijl de grootste partij het zo graag bespreekbaar maakt.

Ik schreef grootste, maar ik bedoel natuurlijk de verliezer, dan klinkt het aannemelijker om Leefbaar Rotterdam te negeren.

Link: https://rotterdam.buurtmonitor.nl/news/Gemeenteraadsverkiezingen-2018-Een-analyse-op-buurtniveau/68

 


Foto: Digitaal Dagblad