‘De Kuip’ een sterfhuis of een Icoon?

24 May 2024, 16:10 uur
Columns
mainImage

Een nieuw stadion, de natte droom van stadion Feijenoord NV, verder van een aantal liberale colleges en van een stel projectontwikkelaars die er dollartekens van in de ogen kregen, dat nieuwe stadion werd een nachtmerrie.

De finaleklap na vier jaar werd gegeven door de toen net aangetreden algemeen directeur van Feyenoord BVO Dennis te Kloese. Hij maakte bekend niet verder mee te doen met de ontwikkeling van een nieuw stadion. Een zware domper voor stadion Feijenoord NV en het college van B&W van Rotterdam. De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) waar marktpartijen Heijmans en Realconomy Consultancy BV de deelnemers van zijn, zagen hun winkeltje om geld te verdienen in rook opgaan.

Met die beslissing van de bedrijfstak betaald voetbal bij Feyenoord had de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, die volledig gericht was op het bouwen van een nieuw stadion, geen levensvatbaarheid meer. Daarmee bleef het stadsbestuur gefrustreerd achter en Stadion Feyenoord NV met een vette schuld bij Goldmans Sachs.

Maar als een feniks herrees de Stigam uit haar as en Feyenoord City 1.0 werd omgedoopt in Feyenoord City 2.0. En ook het stadsbestuur herpakte zich en verbond zich nog inniger aan deze ondoorgrondelijke markt aangestuurde Stichting.

Afgelopen krokusvakantie (half februari 2024) was het dan zover en presenteerde het stadsbestuur en de Stigam met veel bombarie in Topsportcentrum hun nieuwe gebiedsontwikkeling Feyenoord City 2.0. Voor de ingewijden oftewel de oude garde gaf het wel enigszins een dejavu gevoel met de bijeenkomsten van ooit Feyenoord City 1.0. Maar buiten een enkele bezoeker die opmerkte dat de woningen wel heel dicht tegen de Kuip werden gebouwd was de avond verder zeer feestelijk en vooral ook gezellig.

17 april vielen de bijbehorende raadsvoorstellen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City 2.0 op de deurmat van de raadsleden. Een plan met veel extra woningen maar ook een geluidsdeal tussen stadsbestuur en stadion Feijenoord NV. Het stadion stopt met de popconcerten en andere festivals en het stadion raakt haar geluidsvergunning in 2026 kwijt. De gemeente gaat daarvoor 11.8 miljoen euro aan compensatie uitkeren aan stadion Feijenoord NV.

Het viel vriend en vijand rauw op het dak. Waren we met z’n allen in een volgend horrorscenario rond de Kuip terechtgekomen? Alle alarmbellen gingen af en net als ten tijde van de ontwikkeling van een nieuw stadion werd er weer driftig contact met elkaar gezocht, werden de deskundigen weer van stal gehaald en slepen de raadsleden weer de messen. Werd er hier opnieuw voorgesorteerd op een sterfhuisconstructie van de Kuip? Concerten dragen immers bij aan de financierbaarheid van vernieuwing van de Kuip. Zonder die inkomsten wankelt de businesscase rond de toekomst van de Kuip.

Afgelopen week heeft de raad gedebatteerd met de wethouder over wat hier gaande is. Ineens waren er besloten vergaderingen nodig, kwam er veel extra niet te verifiëren informatie boven water en werd er wéér een wig geslagen in de toch nog steeds broze relatie tussen het stadion NV en de BVO. Het lijkt wel of we weer in de herhaling van Feyenoord City 1.0 waren terechtgekomen.

Maar de raad is wijzer geworden na het debacle met het nieuwe stadion en laat zich niet een tweede keer met een kluitje het riet insturen. Met Leefbaar Rotterdam in the lead heeft een aantal politieke partijen om een alternatief plan gevraagd. Een plan waarbij er gefaseerd ingezet gaat worden op de grondexploitatie in de verschillende gebieden. Door dat te doen wordt de ‘geluidsdeal’ tussen het college en stadion Feijenoord NV automatisch geparkeerd voor later want dan wordt per deelgebiedje, nadat daar een uitgewerkt plan (omgevingsplan) voor is ontwikkeld, bepaald wat het geluid bijdraagt aan de grondwaarde (grondexploitatie).

Eigenlijk is daarmee de privaatrechtelijke afspraak tussen het stadsbestuur en stadion NV van de baan. En dat is maar goed ook want het is een zeer onwenselijke afspraak. Eentje waar een overheid zich niet aan zou moeten willen wagen. Als een gemeente vindt dat de Kuip niet meer zoveel geluid mag produceren zijn daar prachtige publiekrechtelijk instrumenten voorhanden om in te zetten. De gemeente stelt eerst nieuw geluidsbeleid vast, bepaalt vervolgens dat de Kuip vanwege dat nieuwe geluidsbeleid niet meer zoveel geluid mag produceren en past de bestaande vergunning van de Kuip daarop aan. Natuurlijk kan stadion Feijenoord NV dan bij de gemeente aankloppen en compensatie voor planschade claimen. Hoe rechtvaardig kan het democratische ruimtelijkeordeningsbeleid in Nederland werken.

20 juni aanstaande komt het in de raad, gaat erover gestemd worden en dan gaan we zien of we een geluidsdeal of een Kuipdeal hebben.