De leugen regeerde heel lang

15 February 2023, 06:30 uur
Columns
mainImage

Ik drukte per ongeluk een foto van mijn tafel af en wilde ‘m eigenlijk gelijk deleten. Maar op die tafel lag een boekje en ineens bekroop mij een gevoel van weemoed door een plotselinge herinnering aan een weekend met winst en verlies in de politiek. Een boekje met aantekeningen over de verkiezingen vier jaar na de monsterzege van Pim Fortuyn in Rotterdam, waarbij de Partij van de Arbeid werd verpletterd. Het was toen inmiddels 2006.

Nu verloren we.

Niet vanwege ideeën. Wel door list en bedrog van diezelfde PvdA, die zijn medewerkers er op de dag van de verkiezingen op uit had gestuurd om in en rond de stemlokalen hun - toen nog trouwe allochtone - kandidaatkiezers te helpen met het invullen van het juiste vakje. We zagen het met eigen ogen gebeuren, want we waren getipt en attent. De talloze geconstateerde overtredingen waren opgetekend in dat boekje. En we hebben er toen tijdig melding van gemaakt. Ook op de juiste plaatst. Eerst bij de commissie. Later bij burgemeester Ivo Opstelten. Maar er werd niets meegedaan. Helemaal niets. Zelfs de vrijwel over het algemeen linkse pers weigerde er melding van te maken.

De leugen regeerde.

Toen al.

Het raakte Leefbaar snoeihard, maar we maakten geen spat kans om de waarheid uit te dragen. De rijen sloten zich.

Vier jaar later (2010) pakten we het beter aan. We gingen met mobieltjes en camera’s op pad en controleerden vele stembureaus en kwamen nu zwart op wit met de bewijzen dat er schandelijk gefraudeerd werd. Samen met vriend en collega Hennie van Schaik werden we op het stembureau in de Gouvernestraat door toedoen van de voorzitter van het stembureau zelfs bijna gemolesteerd toen we hem vroegen om de hulptroepen van de PvdA rond zijn lokaal te verwijderen. Sterker nog: hij haalde de politie erbij en zei dat wij – jongens van Leefbaar Rotterdam – de boel kwamen ontregelen. Gevolg: chaos en stevige bedreigingen.

Maar gelukkig filmde ook producent en filmmaker Dick Rijneke de fraudes en zowaar, dit keer werd het wel bij Rijnmond en de landelijk nieuwszenders uitgezonden. En daarmee was het verdoezelen en wegkijken voorbij. Ik herinner mij als de dag van gisteren nog alle krantenkoppen en ook de uiteindelijke hertelling, omdat het verschil tussen PvdA en Leefbaar minimaal was. Alleen – en nu komt het – bij die hertelling namen ze - hoe verzin je het - ook alle fraudestemmen mee. Dus we verloren alsnog.

En u weet hoe het dan gaat in de politiek. Dan zeggen ze bij protest eerst: we gaan het onderzoeken. En als na verloop van tijd het onderzoek gereed is volgt de eeuwige dooddoener ‘’dat er lessen geleerd zijn’’ en dat de controles voortaan beter gecoördineerd zullen worden. Alleen daar hadden we toen niets aan.

De leugen heeft dus bij elkaar twee keer vier jaar mogen regeren. De Nederlandse politiek ten voeten uit.