De politieke meesterzet kwam van een vrouw

20 April 2018, 15:41 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is een nieuwe fase ontstaan in de vorming van een nieuw College van B&W in Rotterdam. De verkenners hebben hun werk afgerond en er zijn twee informateurs naar voren geschoven: Pieter Duisenberg namens de VVD en Paul Rosenmöller namens GroenLinks. Dit zijn de mannen die gaan werken aan een inhoudelijk programma. Andere partijen mogen hun wensen doorgeven en aanschuiven.

Gewillig gingen deze informateurs op de foto met burgemeester Aboutaleb op zijn werkkamer. Het is déze foto die is te zien in de diverse media, zoals precies dezelfde foto maar dan met verkenners Jos van der Vegt en Derk Loorbach een aantal weken geleden het beeld bepaalde. Anders dan dat deze beelden suggereren, zijn het echter niet de mannen die in charge zijn.

Judith Bokhove van GroenLinks lijkt het spel tot nu toe het slimst te spelen. Met een tactische zet door Vincent Karremans van de VVD de hand te reiken, zette zij in één klap de andere partijen schaak. Met het naar voren schuiven van Paul Rosenmöller geeft zij haar partij de nodige rugdekking.

Het kan nog alle kanten op met de coalitie-onderhandelingen, maar voor twee partijen lijkt een plek in het nieuwe College van B&W verzekerd: VVD en GroenLinks. Tot het moment van hun gedurfde stap zaten de onderhandelingen muurvast. Leefbaar en VVD hielden elkaar vast in een rechtsblok en D66, PvdA en GroenLinks hadden zichzelf vastgeketend aan een linksblok. Door elkaar de hand te reiken, kwamen de onderhandelingen plotsklap in beweging.

In de campagne hield Bokhove zich op de vlakte over een mogelijke samenwerking met Leefbaar. Ze verliet als eerste het links blok en liet D66 en PvdA gedesillusioneerd achter. Deze partijen sloten een samenwerking met Leefbaar namelijk wél uit en kwamen nu alleen te staan. Maar ook op ander vlak liet Bokhove zien het schaakspel als geen ander te beheersen. Ze schoof Paul Rosenmöller als één van de informateurs naar voren. Joost Eerdmans mocht op de vooravond van de bekendmaking nog wel een telefoontje met hem plegen. Tussen GroenLinks en Leefbaar zat nog wat oud zeer uit het Fortuyn-tijdperk.

Eerdmans wilde van Rosenmöller weten of hij Leefbaar nog steeds extreemrechts vond en of hij een mogelijke samenwerking met Leefbaar op voorhand uitsloot. Natuurlijk antwoordde Rosenmöller ontkennend, waarop Eerdmans schoorvoetend akkoord ging. Maar zijn akkoord was helemaal niet nodig. Het telefoontje laat alleen maar zien hoezeer GroenLinks op dit moment andere partijen alle hoeken van de kamer laat zien.

Judith Bokhove heeft zichzelf met de aanstelling van Paul Rosenmöller in een veilige positie gemanoeuvreerd. Samen met de VVD is haar partij nu aan zet. Elkaar uitsluiten is niet meer aan de orde, want de inhoud is leidend. Daarmee ontneemt ze partijen als D66, PvdA en ook Leefbaar de kans om nog langer symboolpolitiek te bedrijven. En als het tot een samenwerking leidt met Leefbaar Rotterdam, heeft zij zich ingedekt. GroenLinks-leider Jesse Klaver zal immers niet tegen z’n eigen partijbobo Rosenmöller ingaan. En als het niét tot een samenwerking met Leefbaar leidt, mag VVD-er Duisenberg dat gaan uitleggen aan Leefbaar en de buitenwereld. In schaaktermen: de meesterzet kwam dus van een vrouw.

* Jos Verveen is sociaal ondernemer in Rotterdam en verbonden aan Stadsinitiatief Rotterdam, een a-politieke partij die lokale politici volgt, scherp houdt en vanuit de stad oplossing aanreikt.