Dagblad010 | De rol van het OM in relatie tot Akwasi, raar toch?
mainImage

De rol van het OM in relatie tot Akwasi, raar toch?

15 september 2020, 01:22 uur
Columns

Het negeren van de aanklachten tegen de potentiële kopschopper Akwasi door een officier van justitie die duidelijke banden heeft met de politieke stroming waar Akwasi bijhoort, heeft vele wenkbrauwen doen fronsen. De opmerking van het OM, dat haar rol van tevoren bekeken is, maakt het alleen nog maar erger: partijdigheid geen probleem.  

De eerste en enige keer dat ik voor de rechter ben gekomen, was door een overijverige officier van justitie. Eén aanklacht tegen mij van iemand met een strafblad leidde tot vervolging wegens laster en smaad. Pas in hoger beroep werd ik vrijgesproken.

De betreffende officier was in haar vrije tijd voorzitter van de PvdA in Delfshaven (toeval waarschijnlijk)

Uiteraard rakel ik dit op, omdat de toevalligheden zich aaneenschakelen. Laat ik er een paar noemen. Mijn vriend Ron Broers moet voor de rechter verschijnen, omdat hij met een oud partijgenoot (lokale partij) een financiële afspraak heeft gemaakt. Dat had natuurlijk sub rosa kunnen blijven, maar in de veronderstelling niets verkeerd gedaan te hebben, vertelde hij het gewoon rond. Een hoogleraar bestuurskunde vroeg zich openlijk af: “Het was niet handig, maar is dit strafbaar? “(RD 13-9-2020)

Al weer enige jaren geleden had de PvdA een gefortuneerde wethouder, die een groot deel van zijn gage in de partijkas stortte. Dat kwam pas uit nadat er openheid van zaken gegeven moest worden over partijfinanciering. Geen haan die er achteraf nog naar kraaide, hoewel het belang voor die integere partij duidelijk leek.  

Vlak voor de verkiezingen van 2010 verscheen in het AD een bericht dat door het OM een onderzoek zou worden gedaan naar Leefbaar Rotterdam- voorzitter Ronald Buyt wegens ronselen van voorkeurstemmen. Geciteerd werd uit een privémail naar de leden om bij bekenden, die om welke reden dan ook niet konden gaan stemmen, de volmacht te laten invullen. Iets dat door werkelijk alle partijen werd en wordt gedaan.

Het AD was getipt over het vooronderzoek door iemand bij het OM en bood na publicatie excuus aan; het OM niet. Ons onderzoek gaf aan dat daar iemand werkte met een heel bekende achternaam in PvdA-kringen. Bij de verkiezing daarvoor had die partij zelfs een “volmachtcentrum” om de kaarten, die toen nog niet getekend hoefden te worden, in te leveren. Bij de stembureaus werden ze aan de hand van diversiteit uitgedeeld. 

Toen de helaas te vroeg overleden Nora Storm, die veel goed werk deed en die de “junkenmoeder” werd genoemd, openlijk haar voorkeur voor Leefbaar Rotterdam kenbaar maakte, werd plotseling door het OM een onderzoek ingesteld naar de handelswijze die ze al jarenlang hanteerde. Uiteindelijk leidde het publiekelijk aangekondigde onderzoek niet tot vervolging. Het seponeren van haar zaak werd nog  - voordat Nora zelf op de hoogte was gebracht - door iemand van de PvdA (met die bekende achternaam) in de raadzaal bekend gemaakt..

In Den Haag is vervolging ingesteld tegen twee uit de lokale partij afkomstige wethouders, omdat ze sponsorgeld hebben aangenomen voor hun partij. Ze werden door de Haagse raad op voorhand ontslagen en wachten nu - een jaar later - nog op de rechtszaak. Alle partijen, dus ook alle kartelpartijen, nemen geld van sponsors aan!

In mijn noot hieronder had ik bijna een nationaliteit genoemd. Bij het proces Wilders bleek dat zoiets door het OM als racisme wordt gezien. Nationaliteit dus maar niet noemen, evenals de naam van die bekende PvdA’er. Ik ben lid van een lokale partij. dus het OM let extra goed op. Voor ik het weet sta ik voor de tweede keer in mijn leven voor de rechter.

* Toen ik in 2006 zitting nam in het politieke gedrocht dat Rijnmondraad heette, zag ik dat ik drie stemkaarten had i.p.v. één zoals de andere leden. Ik veronderstelde een fout en attendeerde voorzitter Opstelten op mijn kaarten. “De Rotterdamse leden hebben drie stemmen” maakt hij me duidelijk.” Ik antwoordde met: “Goh ik voel me net een T… op Feyenoord”
Gegrinnik bij de lokale partijen en verontwaardigde reacties van de anderen waren mijn deel.