Een simpele verklaring 

8 February 2024, 16:00 uur
Columns
mainImage

Waarom weigert wethouder Chantal Zeegers halsstarrig om het door ondergetekende berekende aantal van 121.163 sociale huurwoningen van Rotterdamse woningcorporaties per 1 januari 2023 als waar en correct over te nemen in haar Woonvisie? 

Komt dat omdat ondergetekende een verleden heeft als tijdelijk SP-raadslid? En nogal vaak heeft gemopperd over het voortdurende wanbeleid van de ene na de andere flauwekulverkopende bouwwethouder? Een simpeler verklaring voor Zeegers’ weigering om die 121.163 over te nemen, zelfs het volstrekt negeren daarvan, schiet me even niet te binnen. Soit. 

De wethouder, die sinds kort een verouderde 124.456 als aantal corporatiesociaal hanteert, zal er nog spijt van krijgen. Dat komt omdat zij heeft beloofd om te proberen de sociale voorraad gelijk te houden. 

Knappe dame, als het haar lukt om die 124.456 gelijk te houden. 

Want wordt over een tijdje duidelijk dat die 121.163 onverhoopt écht klopt? Dan moet Zeegers er volgend jaar (124.456 min 121.163 is) 3293 sociale huurwoningen bij laten bouwen om het door haar van 2022 daterende cijfer van 124.456 gelijk te houden. Een onmogelijke klus. 

Het gelijk houden van het aantal particuliere - zogenaamd - ‘sociale’ huurwoningen gaat haar ook niet lukken. Van die volgens Zeegers ruim dertigduizend particuliere huurwoningen, die zij in weerwil van de Rekenkamer gewoon meetelt in de sociale voorraad, zullen er vele verdampen. Door stijgende huizenprijzen. 

Hoeveel het er minder gaan worden? 

De wethouder zal daar vast wel een antwoord op hebben. Zij is namelijk zeer getalenteerd in het doen van inschattingen. En zal derhalve heus wel een idee hebben met hoeveel die dertigduizend de komende jaren gaan afnemen. 

Al die moeite kan ze zich echter besparen door die particuliere woningen gewoon niet langer mee te tellen in de categorie sociale huurwoningen. 

Behalve Capelle aan den IJssel doen alle overige regiogemeenten dat. Zeegers doet er dus niks verkeerds aan om de categorie sociaal te beperken tot het corporatiebezit. Nog een voordeel: zo’n ingreep kost niets. 

Wordt vervolgd. Ook dat nog.