Eigen schuld (dikke bult) en 'populistenvrees'

8 January 2019, 20:20 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Nederland wordt al bijna 30 jaar geregeerd door liberale partijen zoals de VVD. Rotterdam heeft daarbij ook nog eens Leefbaar Rotterdam. Ik durf te zeggen dat Rotterdam een erg rechtste stad is geworden.
Dat heeft gevolgen voor de verhoudingen tussen de Rotterdammers onderling en de dienstverlening van de gemeentelijke instanties.
Liberaal beleid bevordert het individualisme. Als dat té ver wordt doorgevoerd ontstaat er een zogenaamde narcistische samenleving. In deze samenleving heerst de overtuiging dat ieder individu verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en welvaart. Een lelijk bijverschijnsel is bovendien het egocentrisme waarin vooral het eigen belang voorrang heeft boven alles.

Ik constateer tevens een toenemende mate van onverschilligheid van de overheid naar de samenleving maar ook tussen de mensen onderling. De veel geprezen terugtrekkende overheid is uit balans geraakt. Voor de top van onze samenleving wordt de overheid inderdaad steeds kleiner. Voor de onderste lagen zie ik helaas een steeds groter en dichterbij komende overheid ontstaan.
Drempels en bureaucratie voor het aanvragen van bijvoorbeeld een toeslag of uitkering zijn echt ontoelaatbaar groot geworden. Ik bespeur zelf ontmoedigingsbeleid bij enkele instanties.

Partijen die lange tijd te boek stonden als sociaal of sociaal/liberaal hebben ernstig last van “populistenvrees”. Zij durven uit angst voor de kiezer niet meer openlijk principiële standpunten in te nemen.

Mijn streven is om steeds meer mensen te verleiden hun onverschilligheid af te schudden. Ze te verleiden om uitbuiting en onrecht te bestrijden. Ja soms gewoon de straat op te gaan en luidkeels te laten horen dat de grens is bereikt. De uitbuiting komt namelijk steeds dichterbij. Ik zie vooral bij Millennials veel zzp.ers en flexwerkers die maandelijks tekortkomen. Mensen die twee banen nodig hebben om rond te komen zijn helaas geen zeldzaamheid meer.

Eigen schuld dikke bult? Nee ik wil strijden voor al die mensen die nu nog niet in de gaten hebben dat hun gelatenheid nergens toe leidt!
Oh ja en in 2019 maling aan de populisten natuurlijk, want dat is het grootste kwaad voor de samenleving.

Aart van Zevenbergen is fractievoorzitter van de SP in Rotterdam.