Er zijn méér schadelijke stikstofbronnen: ga ze meten

24 February 2023, 13:02 uur
Columns
mainImage

Gezond eten is de basis van het bestaan. Zonder eten kan een mens niet leven. Dan gaan mensen dood.

Wie ervoor zorgt dat mensen gezond kunnen eten, heeft de macht over het leven van mensen. Helaas beseft de politiek zich dat veel te weinig en veel te laat.

Het ministerie van Landbouw, Natuur & voedselkwaliteit gaat over al ons eten. Over de hoeveelheid voedsel die we produceren en ook over de kwaliteit ervan.

Dat Nederland steeds intensiever eten is gaan produceren, dat daarmee de natuur onder druk is komen te staan, dat daarmee de voedselkwaliteit in het gedrang komt en de bouw op slot dreigt te gaan, dat is pas veel te laat bij de politiek binnengedrongen.

We praten al jaren niet meer over de natuur, maar vooral over de aanpak van stikstof, die vrijkomt bij de uitwerpselen van een overdaad aan dieren. We praten veel over hoe en hoeveel stikstofoxiden in de lucht komen, maar we meten het niet.

We berekenen het modelmatig.

Maar er zijn veel meer schadelijke bronnen aan te wijzen, want er gaan steeds meer auto’s rijden in Nederland. En die veroorzaken files en een enorme luchtvervuiling. Ook Schiphol en de Rotterdamse havens zijn stevige stikstofsproeiers en daar gaat het heel weinig over in de politiek.  

50PLUS wil de prioriteiten scherp zetten. Goed voedsel is van levensbelang voor veel mensen.

Maar gezonde lucht en natuur is ook van groot belang. Laten we dus niet meer rekenen, maar gaan meten. Laten we investeren in een gedragen stikstofaanpak.