Feyenoord: eerder een wanhoopsdaad dan charmeoffensief

14 May 2021, 15:24 uur
Columns
mainImage

De raden van commissarissen van de betaald voetbalorganisatie (BVO) en het Stadion Feyenoord hebben een charmeoffensief ingezet richting de raadsleden.De raad staat voor de beslissing of het bouwen van een nieuw stadion van een half miljard wel een financieel haalbaar project is om aan deel te gaan nemen als gemeente.

Op een verleidelijke en vriendelijke manier proberen BVO en het Stadion de raadsleden te overtuigen dat een nieuw stadion in de wederopbouw van Rotterdam Zuid past. Een vol uur duurde de Teams-meeting met de heren Bruens (BVO) en van der Vegt (Stadion). En van dat uur werden nog geen 5 minuten besteed aan het rapport dat Deloitte in opdracht van de raad opstelde.

Deloitte onderzocht de financiële risico’s die Rotterdam loopt als ze financieel zou deelnemen aan de ontwikkeling van een nieuw stadion. Kort door de bocht komt de conclusie van Deloitte erop neer dat die financiële risico’s vastgelegd in de voorwaarden 9.3 en 9.4 van de Position Paper nog lang niet inzichtelijk en duidelijk zijn.

De Position Paper is hét beslisdocument waarin de raad in 2017 al haar voorwaarden heeft vastgelegd waaraan voldaan moet worden alvorens een akkoord te geven aan de ontwikkeling van een nieuw stadion. Wat betreft 50PLUS een ruim onvoldoende resultaat voor een onderzoek dat de gemeente waarschijnlijk zeker meer dan 300.000 euro kostte.

Deze zomer moet de raad beslissen of de Business Case van het nieuwe stadion voldoende financiële zekerheid heeft om door te gaan. En het is wel een zeer slechte voorbode dat na 4 jaar voorbereiding de financiële zekerheden van de Business Case zich nog steeds in nevelen hullen.

Ondermaats rapport 

Het ondermaatse rapport van Deloitte is hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat de twee raden van commissarissen besloten hebben zelf maar op een promotietoer te gaan om de ontwikkeling van een nieuw Stadion aan te bevelen. Alle financiële risico’s zijn nog zeer vaag maar de BVO en het Stadion Feyenoord hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.

Echter de toelichting op de financiële risico’s deed mij vooral denken aan mijn dochter die mij altijd weer probeert te overtuigen dat die broek in de uitverkoop echt waanzinnig veel goedkoper is en dus die broek niet kopen echt oerstom is. Het feit dat ze helemaal geen nieuwe broek nodig heeft en dat het dus altijd te veel geld uitgeven is wil mijn dochter natuurlijk niet horen.

Megalomaan wil de Raad van Commissarissen het nieuwe Stadion project ook niet noemen maar een uitdaging is het zeker wel. En het meer dan tegenvallende voetbalresultaat van Feyenoord in de competitie baart de heren ook geen kopzorgen. Het wordt afgedaan door het te kenschetsen als een soort dagkoers.

Daarmee wordt de harde eis dat Feyenoord structureel in de top drie van de ranglijst moet staan om zich te kunnen permitteren in een duur nieuw stadion te mogen voetballen, gebagatelliseerd.

Zo heb je als voetbalclub een paar beroerde jaren maar voordat je het weet sta je ook zo weer aan de top. Alsof topvoetbal geen professionaliteit vraagt en jarenlang investeren betekent in jeugd, benen, mentaliteit, teamspirit, cultuur om maar een paar aspecten te noemen.

IKEA-bouwpakket

Natuurlijk zijn er ook wel ‘echte’ zorgen bij vooral de BVO want dat het meer dan indrukwekkende nieuwe stadion ondertussen een uitstraling heeft gekregen van een IKEA-bouwpakket vanwege de steeds maar stijgende bouwkosten is ook een punt waar de BVO zich naast de financiën erg druk over maakt.

Ook Stadion Feyenoord zou zich daar druk over moeten maken maar die zijn al zo diep financieel gecommitteerd aan een nieuw stadion dat ze eigenlijk geen echte keuze meer hebben. Wat op zichzelf al zorgelijk is zeg ik maar als Feyenoordsupporter.

Maar goed, formeel gaat dit ons als gemeenteraad allemaal natuurlijk niets aan want tenslotte is het niet de gemeente die een nieuw stadion wil bouwen.

Nee voor de gemeente is het veel belangrijker te beseffen dat het nieuwe stadion op de meest beroerde locatie van Rotterdam Zuid gepland is en dat er een bijna onmogelijke landaanwinning voor moet plaatsvinden.

Voor de gemeente speelt dat de infrastructuur ver onder de maat is en er voor de derde oeververbinding geen ruimte is gereserveerd in de planvorming. Voor de gemeente is het ook een tragedie dat in deze tijd van enorme woningnood een gebiedsontwikkeling met de mogelijkheid om veel woningen te kunnen bouwen stagneert omdat het college de koppeling aan een onmogelijk megalomaan nieuw stadion maar niet wil loslaten.

Geen stabiele basis

En dat brengt ons terug bij het charmeoffensief van de Raden van Commissarissen van de BVO en het Stadion Feyenoord. Ondanks het ondeugdelijke rapport van Deloitte maakt het wel duidelijk dat de financiering van de Business Case van het nieuwe stadion na 5 jaar nog steeds niet gegarandeerd is en erger eigenlijk de hele financiering van een stadion van een half miljard euro op drijfzand gebaseerd is.

De BVO en het stadion Feyenoord zien de bui daarom alweer hangen; de kans is groot dat slechts de 23 raadszetels die het college vertegenwoordigen oordelen dat de ontwikkeling van een nieuw stadion door moet gaan. Geen echt stabiele basis voor de verdere ontwikkeling van een nieuw stadion.

Het is overigens ook de vraag of een charmeoffensief de andere helft van de raad (22 oppositiezetels) over de streep zal trekken. Dit valt ernstig te betwijfelen zolang er door Feyenoord niet geïnvesteerd wordt in benen maar in stenen. Een nieuw stadion zal dan een blok aan het been van de voetbalclub blijken.

Daarmee is de actie van de commissarissen eerder een wanhoopsdaad dan een charmeoffensief van de BVO en Stadion Feyenoord.