Frauderen in de bijstand mag niet lonen!

4 April 2019, 20:50 uur
Columns
mainImage

Elke keer wanneer ik met PvdA-wethouder Moti in debat wil gaan, denk ik vooraf: hij zal toch niet wéér plannen gaan lanceren om alleen zichzelf te profileren? Allereerst werd zijn plan om de Rotterdamse ouderen categorisch af te schrijven met veel bombarie gepresenteerd en na dagen van maatschappelijk onrust en door de druk vanuit Leefbaar Rotterdam, moest hij dat weer intrekken. En vervolgens gedoogde Moti de bijstandsfraude in het buitenland.

Ik herinner me nog goed het debat in de raadzaal. Het hoofd van mijn vriend Moti ging recht omhoog, hij keek me aan, terwijl hij zijn colbertjasje recht trok en sprak geruststellend: Ga maar lekker slapen, meneer Jami, op dit punt valt het hier in Rotterdam allemaal erg mee.

Ook op dit punt moest de wethouder later een toontje of 20 lager zingen en zijn beleid aanpassen. En gisteren kwamen dan zijn antwoorden op mijn schriftelijke ragen inzake terugvordering bijstandsfraude in het buitenland. Lees en huiver.

Even een korte introductie: op zaterdag 2 maart jl. verscheen op Binnenlands Bestuur een bericht omtrent “de duivelse dilemma’s bij fraude met tweede huis”.

Daarin stond het volgende: “…bij vermogensonderzoek in het buitenland wordt ontdekt dat een bijstandsontvanger een huis op z’n naam heeft staan. Omdat zijn vermogen daarmee boven de drempel uitkomt en de inlichtingenplicht is geschonden, moet de gemeente de uitkering stopzetten, in zijn geheel terugvorderen en een boete opleggen. Maar daar zit een forse adder onder het gras; op het moment dat de fraudeur nog steeds in bezit is van het huis en opnieuw een uitkering aanvraagt, worden de verschuldigde bedragen van de terugvordering en de boete als schulden afgetrokken van het vermogen, en herleeft zijn recht op uitkering. Terwijl de gemeente nog niks van de terugvordering en boete heeft teruggezien, moet zij de fraudeur dus weer een uitkering verschaffen.”

Dit is je reinste discriminatie!

De gewone man/vrouw in de bijstand die 10 euro te veel ontvangt, wordt compleet onderste boven gekeerd en leeggeschud, terwijl sommige Nederlanders met een dubbele nationaliteit in de bijstand (met name Turkse-Nederlanders) een tweede of derde huis in hun bezit hebben in het land van herkomst dit geld ontvangen zonder al te veel consequenties. Twee gelijkwaardige situaties anders benaderen heet in de volksmond ook wel discriminatie.

Terwijl het stadsbestuur recent met een deltaplan schuldenaanpak is gekomen, constateer ik dat de gemeente Rotterdam zelf een openstaand vordering van 141,8 miljoen heeft uitstaan onder meer door bijstandsfraude.

Laat dit astronomisch bedrag even tot u doordringen.

Het kan en het moet dus beter. En daarvoor heb je een heldere visie nodig. Trek een apparente lijn: zet als gemeente alles op alles, spaar kosten noch moeite en realiseer die terugvordering van bijstandsfraude uit het buitenland. En doe dit als gemeente met een drietrapsraket:

1.  Strenge controle op vermogen in het buitenland vooraf bij bijstandsaanvraag,

2.  in geval van alsnog geconstateerde bijstandsfraude in het buitenland direct overgegaan tot beslaglegging en gedwongen verkoop van een woning, en

3.  vervolgens moet de bijstand niet als uitkering maar als lening worden verstrekt.

Wij moeten voorlopig roeien met de riemen die ons zijn aangereikt in de Participatiewet. Maar ik ben wel blij dat de staatssecretaris die Participatiewet nu gaat aanpassen zodat frauderen in de bijstand niet meer kan lonen.