Dagblad010 | Geen groene bokkensprongen in Rotterdam!
mainImage

Geen groene bokkensprongen in Rotterdam!

19 maart 2019, 11:58 uur
Columns

In het klimaatdebat ben je goed of fout en dat is heel raar. Als Leefbaar Rotterdam kiezen we voor een klimaat realistische koers. Wij ontkennen niet dat het klimaat verandert want dat heeft het altijd al gedaan. De zeespiegel bijvoorbeeld is 50 meter lager geweest dan nu en 200 meter hoger zonder dat er een mens aan te pas kwam. Ook leven we in een interglaciaal tijdperk, ook daar is geen mens aan te pas gekomen.

De haven van Rotterdam genereert direct en indirect 385 duizend banen, dit geneert welvaart en door die welvaart kunnen we ons beschermen tegen het water. De kans op een dijkdoorbraak in Nederland is 1 op de 10.000 jaar, door onze welvaart kunnen we dit veiligheidsniveau betalen.

De geschiedenis leert ons ook dat welvaart geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn veel voorbeelden van landen en gebieden waar na perioden van welvaart het verval optreedt. Een voorbeeld daarvan zijn de havens in NO Engeland, die aan de Tees en de Tyne liggen en aan de andere kant van de UK Liverpool.

De haven van Rotterdam is op wereldschaal relatief schoon, innovatief en een banenmotor. Door technische ontwikkelingen en innovatie zal de petrochemische industrie ook duurzamer en schoner worden. De kolencentrales in Rotterdam behoren ook tot de meest efficiënte en schoonste ter wereld.

Wij koesteren deze banenmotor en hebben vertrouwen in dat door  technologische ontwikkelingen en innovaties de Rotterdamse haven schoner en duurzamer zal worden. Maar dit zal een proces van geleidelijkheid zijn en vele jaren in beslag nemen.

Wij zijn dan ook tegen allerlei maatregelen in het kader van het klimaatbeleid die de concurrentie positie van de Rotterdamse haven verzwakken. Maatregelen die ervoor zorgen dat er door bedrijven minder investeringen worden gedaan en dat nieuwe bedrijven niet meer voor Rotterdam kiezen of bestaande bedrijven zullen verdwijnen. 

Leefbaar Rotterdam staat voor een pragmatische/realistische benadering van de klimaatproblematiek en niet voor de dogmatische aanpak van vele andere politieke partijen. De meeste groene plannen zijn vaag en onbetaalbaar en zullen ervoor zorgen dat we onze welvaart onnodig op het spel zetten en die groene plannen veranderen ook nog eens niets aan het klimaat.

Zonder onze welvaart zullen we ironisch genoeg veel minder goed in staat zijn om onze dijken veilig te houden!

Daarom een klimaat realistische koers en geen groene onbetaalbare bokkensprongen, die de welvaart van Rotterdam onnodig op het spel zet.