Dagblad010 | Geen rijke ouders? Dan geen woning meer

Geen rijke ouders? Dan geen woning meer

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is onlangs weer enige ophef geweest over de schaarse inspanningen van het gemeentebestuur om betaalbare woningen te bouwen in Rotterdam. Dus misschien wel handig om nog maar een keertje voor te rekenen wat voor sociale woningbouwplannen de zittende machthebbers aan de Coolsingel hebben voor de periode 2018/2022.

Er komen bij: 900 

Aantal te bouwen woningen in categorie ‘sociaal basis’ (huur tot 640 euro, koop tot 180.000 euro) bedraagt, volgens het coalitieakkoord, 3600. 

Wat er in de categorie ‘sociaal’ (huur tussen 640 en 711 euro, koop tussen 180.000 en 220.000 euro) wordt gebouwd, staat niet vermeld in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA, CU/SGP, PvdA en GroenLinks. Aantallen ontbreken. Soit.  

In Rotterdam worden de komende collegeperiode jaren 2000 studenteneenheden gebouwd. De huren daarvan liggen onder de 711 euro. Vallen in de categorie ‘sociaal basis’ of ‘sociaal’. Van die 2000 eenheden gaat het om minimaal 800 zelfstandige studentenappartementen. De overige 1200 eenheden zijn studentenkamers met een gedeelde voordeur. Uitgaande van drie kamers per unit betreft het dus 400 voordeuren. 

Van die 3600 sociale woningen blijven er derhalve 2400 over voor woningzoekenden, die geen student zijn. 

In Rotterdam worden de komende collegeperiode circa 600 seniorenwoningen (lage schatting) gebouwd. Met huren onder de 711 euro, bedoeld voor mensen van boven de 55 jaar. 

Van die 2400 overgebleven sociale woningen moeten die 600 seniorenwoningen worden afgetrokken. Er blijven dan 1800 nieuwe sociale woningen over voor woningzoekenden, die geen student noch senior zijn. 

Dat zou betekenen dat er in deze collegeperiode (2018 tot 2022) per jaar 450 sociale woningen bij zullen komen. Omdat het college het eigen woningbezit belangrijk vindt, zal pakweg de helft van die 450 woningen in de koopsector komen. Resteert een saldo van 225 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. Oftewel: gedurende de periode dat VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU/SGP aan de macht zijn, komen er 900 nieuwe sociale huurwoningen bij voor de gewone woningzoekende. 

Er verdwijnen: 7800

Aantal te liberaliseren sociale huurwoningen: 1800 (lage schatting).

Aantal te verkopen sociale huurwoningen: 1600 (lage schatting).

Aantal te slopen goedkope woningen: circa 4000.

Aantal samenvoegingen voor kluspanden: 400 (lage schatting).

Even buiten beschouwing gelaten: er verdwijnen 1250 van de goedkoopste huurwoningen tot 640 euro, omdat ze worden gerenoveerd en als gevolg daarvan in de prijsklasse tussen 640 en 711 euro terecht zullen komen. 

Conclusie

Voor de gewone woningzoekende/starter op de woningmarkt - studenten en senioren even niet meegerekend - vermindert het aanbod tot 2022 met 6900 woningen. 

Het wordt dringen geblazen op de woningmarkt voor al die jonge woningzoekenden, die geen rijke ouders hebben. 

Des te meer omdat het aantal woningzoekenden met 4000 extra toeneemt als gevolg van het slopen van 4000 (betaalbare) woningen. De zogeheten transformatie van de Tweebosbuurt en binnenkort ook die van Schiebroek Zuid zullen hun sporen achterlaten. 

De huidige coalitie mag zich bovenstaande teleurstellende cijfers aanrekenen. 

Schrale troost is dat het nog erger zou zijn geweest als Leefbaar Rotterdam aan de macht was gebleven. Dan zouden er nog eens 750 woningen extra gesloopt zijn.

Overigens zijn niet alleen de cijfers teleurstellend. Ook het geringe verzet van de linkse oppositie is niet om vrolijk van te worden.


Foto: Digitaal Dagblad