Dagblad010 | ‘Goedmakertje Terbregge’ stelt niets voor

‘Goedmakertje Terbregge’ stelt niets voor

mainImage

Havensteder vindt dat er in oude wijken te veel sociale huurwoningen zijn. Er zou sprake zijn van ‘disbalans’. De woningcorporatie wil dat herstellen.
Dat gaat zij doen door duizenden betaalbare woningen te slopen, te verkopen en te liberaliseren (dat wil zeggen: de huur bij leegkomst optrekken tot honderden euro’s boven de 711 euro).

Havensteder pretendeert een sociale huisbaas te zijn. Daarom heeft directeur Hedy van den Berk voor die verwerpelijke afbraak van sociaal bezit in haar oude wijken een soort goedmakertje bedacht voor een nieuwe wijk: Nieuw-Terbregge. Dat is de jongste wijk waar Havensteder woningen bezit en verhuurt. Gelegen bij Hillegersberg, aan de zuidkant van de Rotte.
“In bijvoorbeeld de wijk Terbregge is juist zichtbaar dat het aantal sociale corporatiewoningen tot 2030 hard afneemt en daardoor niet op peil blijft”, aldus Van den Berk. Zij heeft met VVD-wethouder Bas Kurvers van bouwen en wonen afgesproken zich te gaan inzetten voor ‘meer balans in de woningvoorraad’ in Terbregge.

Wie wil begrijpen wat Van den Berks goedmakertje nu precies inhoudt, zou op z’n minst moeten weten hoeveel sociale huurwoningen Havensteder op dit moment in Terbregge heeft. En welk aantal daarvan tot 2030 ‘zichtbaar’ en ‘hard afneemt’.
Hele simpele vragen. Je kunt ze haar stellen. Maar helaas. Dan krijg je een weinig verhelderend antwoord, luidend: “Wij proberen onze doelgroep in Terbregge zo goed mogelijk te bedienen. Wij willen het aanbod en de vraag naar sociale huurwoningen in Terbregge beter in balans brengen. De gemeente zoekt naar een balans voor de hele wijk”.
Met zo’n antwoord schiet men dus niks op. Er wordt slechts één ding duidelijk mee. Het Terbregse goedmakertje van Van den Berk stelt geen fluit voor. Leuk verhaaltje voor de bühne. Maar ze had het net zo goed kunnen weglaten in de eind vorig jaar gemaakte prestatieafspraken 2019. Stelt niets voor.

Wat daarentegen wel wat voorstelt - of beter gezegd: zwaar teleurstelt - is dat Havensteder in haar oude wijken duizenden sociale huurwoningen laat verdwijnen. Door óf te verkopen óf te laten plaatsmaken voor duurdere woningen. De SP is daar geen voorstander van, zolang er geen goede vervangende huisvesting is voor die groep mensen, die Havensteder zo graag wil wegjagen.