mainImage

Heeft de Startmotor spontaan €21.000 verhuurderheffing betaald?

8 juni 2022, 10:42 uur
Columns

De Startmotor telt - volgens de gemeente Rotterdam - 522 sociale huurwoningen. De eigenaar van het twaalf verdiepingen tellende gebouw aan de Tandwielstraat op Zuid is, uitgaande van een gemiddelde WOZ-waarde van 150.000 euro van die piepkleine studio's, derhalve jaarlijks zo'n 21.000 euro verhuurderheffing verschuldigd.

Ook de eigenaren van Our Domain (478 sociale woningen) en de Lee Towers (336 sociale woningen) zouden tienduizenden euro’s aan verhuurderheffing moeten betalen.

Doen zij dit ook?

Op die vraag geeft het ministerie van Financiën geen antwoord. "De Belastingdienst mag en doet geen uitspraken over individuele belastingplichtigen", aldus een woordvoerder.

Klinkt logisch. Dat soort informatie valt immers onder de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Maar hoe weet de Belastingdienst of de huren van deze Rotterdamse projecten onder de liberalisatiegrens (<763 euro) liggen? Is er een verplichting voor particuliere verhuurders om dat op te geven?

De woordvoerder legt uit: "De Belastingdienst beschikt niet over gegevens van de kale huur van woningen. Het is aan de eigenaar van een woning om aangifte te doen van woningen die onder de verhuurderheffing vallen. De Belastingdienst verstuurt een uitnodiging tot het doen van aangifte verhuurderheffing wanneer een eigenaar meer dan 50 woningen heeft. Degene aan wie de uitnodiging is gericht, is verplicht om aangifte verhuurderheffing te doen en het verschuldigde bedrag te betalen. De aangifte en de betaling moeten uiterlijk op 30 september van het belastingjaar bij de Belastingdienst binnen zijn".

Helemaal waterdicht is het systeem niet.

Want: "Wanneer iemand geen uitnodiging heeft ontvangen om aangifte verhuurderheffing te doen, maar weet dat hij of zij dit toch moet betalen, dient diegene 'spontaan' (uit eigen beweging) aangifte te doen of om een uitnodiging te verzoeken bij de Belastingdienst".

Is er ooit sprake van geweest dat verhuurders dit 'vergeten'? Zo ja, in welke mate?

De woordvoerder tenslotte: "De Belastingdienst heeft (ambtshalve) naheffingsaanslagen opgelegd. We kunnen geen inzicht geven in aantallen in verband met onze toezichtstrategie. Ook kunnen wij geen uitspraken doen over redenen waarom er (in eerste instantie) wordt verzuimd om aangifte verhuurderheffing te doen".

De moraal van het verhaal: We zullen dus nooit te weten komen of de eigenaren van de Startmotor, Our Domain en de Lee Towers gedrieeën jaarlijks - lage schatting - ruim 50.000 euro aan verhuurderheffing betalen. We kunnen hen, in het ongewisse of zij dat bedrag inderdaad hebben afgedragen, niet eens bedanken voor zo'n gulle geste in het potje van de verhuurderheffing.